Významné oborové instituce

Medicína:
Fyzika, astronomie:
Biologie:
Chemie:
Geografie:
Vědy o zemi:
Matematika:
Ekologie:
Doprava:
Metalurgie, hutnictví:
Zemědělství, potravinářství:
Strojírenství:
Věda všeobecně, polytematické:
Plastikářství, gumárenství:
Farmacie:
Ekonomika, obchod, finance:
Informační věda, knihovnictví:
Architektura, stavebnictví:
Počítačová vědy, výpočetní a komunikační technika:
Filosofie, etika:
Historie, archeologie, antropologie:
Lingvistika, filologie:
Pedagogika, školství, výchova:
Politologie, politika:
Právo:
Psychologie:
Religionistika, teologie:
Sociologie:
Umění:
Žurnalistika, média:
Technika, technologie, energie: