Pro akademiky

Na webových stránkách knihovny najdete veškeré důležité informace, aktuality, odkazy a návody. Aby vás neminula žádná novinka, přihlaste se k odběru newsletteru. Pokud si s čímkoliv nebudete vědět rady, napište na e-mail knihovna@utb_cz.

Dokumenty z fondu knihovny můžete vyhledat prostřednictvím elektronického katalogu. V katalogu se také přihlásíte do čtenářského konta, kde můžete kontrolovat všechny své výpůjčky, rezervace atd.

Věda a výzkum

Rozvoj vědy a výzkumu patří mezi prioritní činnosti univerzity. Na této stránce naleznete všechny informace, které vám pomohou zorientovat se v požadavcích na publikování textů vědecko-výzkumného charakteru. Jakým způsobem jsou výstupy hodnoceny, kde a jak publikovat, jak vykazovat výsledky, kde lze získat informaci o citovanosti atd.

Repozitář

Pro žádoucí zviditelnění výsledků vědy a výzkumu spravuje knihovna repozitář publikační činnosti, který obsahuje bibliografické a plnotextové záznamy hodnocených vědeckých výsledků. V případě vašeho zájmu o zařazení příspěvku do repozitáře kontaktuje Ing. Lukáše Budínského na e-mailu budinsky@k_utb_cz.

Elektronické informační zdroje

Knihovna UTB předplácí řadu licencovaných elektronických informačních zdrojů z různých oborů. K dispozici jsou desítky prestižních databází, jejichž přehled najdete na našem portálu elektronických zdrojů XERXES. Na stejném místě můžete pohodlně vyhledávat obsah ze všech dostupných databází. 

E-zdroje jsou přístupné z počítačů v síti UTB. Pro počítače mimo univerzitní síť je potřeba nastavit tzv. vzdálený přístup.

RefWorks

Bibliografický manažer RefWorks je sofistikovaný webový nástroj pro ukládání, správu a následné využití bibliografických záznamů dokumentů. Se záznamy lze dále jednoduše pracovat, doplňovat o plné texty, organizovat, editovat a sdílet je s kolegy či studenty. 

Záznamy možné dostat do RefWorks více způsoby. Tím nejrychlejším a nejjednodušším je přímý export z online databází. Stejně snadný je export dat z našeho vyhledávacího portálu Xerxes. Přes RefWorks můžete prohledávat i náš knihovní katalog. 

Citační manažer pak plně oceníte při psaní odborných textů, a to díky speciálnímu doplňku do MS Word.

Meziknihovní výpůjční služba

Dokumenty, které nejsou ve fondu Knihovny UTB ani Krajské knihovny Františka Baroše, si můžete vypůjčit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. V rámci MVS lze požadovat publikované dokumenty jako jsou například knihy, články z časopisů, sborníky a příspěvky v nich. Články a příspěvky jsou uživateli předány ve formě xerokopie. Není možné žádat závěrečné kvalifikační práce, celá čísla časopisů, normy, patenty, užitné vzory apod.

Při objednávce použijte prosím elektronický formulář v našem katalogu.

Dlouhodobé výpůjčky

Zaměstnanci univerzity si mohou zřídit tzv. dlouhodobou výpůjčku. Jedná se o publikace, které nehradí knihovna, ale příslušný ústav. Publikace jsou ale zaznamenány v katalogu knihovny a stávají se součástí fondu (tzn. podléhají pravidlům knihovny - náhrada v případě ztráty, služba MVS atd.). Výpůjční doba je vázána na případné ukončení pracovní smlouvy.

Přehled všech výpůjček (dlouhodobých i běžných) naleznete po přihlášení ve svém čtenářském kontu v katalogu knihovny. V případě, že dlouhodobou výpůjčku již ke své práci nepotřebujete, lze ji kdykoli vrátit. Převody dlouhodobých výpůjček mezi zaměstnanci jsou možné s písemným souhlasem obou stran.

Podrobnější informace a kontaktní osoby pro dlouhodobé výpůjčky najdete zde.

Nákup knih do knihovny

Pokud vám v knihovně některá publikace chybí, můžete navrhnout její zakoupení prostřednictvím tohoto formuláře.

Rešerše

Pokud máte zájem o zpracování seznamu zdrojů k vámi zadanému tématu, můžete využít rešeršní služby. Rešerše se realizují z obsahu vědeckých databází a katalogů knihoven. Jedná se o rešerši výběrovou a dokument má formu bibliografických záznamů. Plné texty e-zdrojů můžeme zajistit pouze u dokumentů vyhledaných z databází Knihovny UTB.

Rešerši objednávejte prostřednictvím tohoto formuláře.