Pro veřejnost

Knihovna je veřejně přístupná za podmínek uváděných v Knihovním řádu.

Studenti, pedagogové i ostatní zaměstnanci UTB jsou automaticky uživateli knihovny a nemusí provádět žádnou registraci. Vstup a služby jsou realizovány na studentskou nebo zaměstnaneckou kartu.

Co v knihovně najdete:

Knihovna obsahuje pouze odbornou literaturu a to především z oborů, které se studují na Univerzitě Tomáše Bati. Součástí fondu jsou také vysokoškolská skripta a vysokoškolské kvalifikační práce. V katalogu se ujistěte, zda nabízíme literaturu, kterou hledáte. Přijďte si knihovnu prohlédnout.

Co v knihovně nenajdete:

Knihovna UTB neposkytuje ani nevlastní beletrii (pouze cizojazyčnou v angličtině a němčině): romány, novely, uměleckou prózu, poezii nebo divadelní hry. Tento typ literatury hledejte v Krajské knihovně Františka Bartoše.

Neregistrovaný uživatel:

Knihovnu lze jednorázově navštívit za studijními účely bez nutnosti registrace. Těmto uživatelům jsou poskytnuty pouze prezenční služby. Bez registrace se žádné dokumenty nepůjčují domů.

PC s internetem mohou využívat pouze registrovaní uživatelé. Veřejnosti jsou přístupné pouze vyhrazené počítače - pro přístup kontaktujte službu u pultu.

Registrace v knihovně:

Uživatelem knihovny může být občan ČR starší 15 let způsobilý k právním úkolům. K registraci je nutné přinést s sebou občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti (např. pas). U cizinců se předpokládá povolení k pobytu v ČR a pas.

Kolik registrace stojí:

Celkový registrační poplatek pro nové uživatele je 300 Kč. Poplatek se hradí přímo při registraci. 

  • 200 Kč za vydání čipové karty, která slouží jako průkaz uživatele a umožňuje vstup do knihovny
  • 100 Kč jako registrační poplatek knihovny, který platí na rok od data registrace

Čipová karta je nevratná. Pokud ji uživatel neztratí, platí se pouze jednou. Čipová karta je vydána do 14 dní, služby knihovny lze využívat ihned po registraci a uhrazení poplatku.

Absolventi univerzity, kteří se do jednoho roku od úspěšného ukončení studia přijdou znovu zaregistrovat, mají registrační poplatek na 3 roky zdarma a platí pouze čipovou kartu.

Služby knihovny pro registrovanou veřejnost:
  • Maximální limit pro půjčení knih absenčně (domů) - 10 knih
  • Maximální počet zarezervovaných knih - 3 knihy najednou
  • Maximální počet realizován meziknihovních výpůjček - 3 dokumenty najednou
  • Přístup na internet z vyhrazených počítačů - do PC přihlašuje služba u pultu
  • Kopírování a skenování je veřejnosti umožněno ve 3. patře - za hotovost, informace u služby
  • Obsluha vlastního čtenářského konta online prostřednictvím katalogu knihovny (prodlužování, rezervace, MVS) a mobilní aplikace mKatalog UTB
  • Možnost využití e-zdrojů