AktualityArchiv aktualit

15.10.2010
Výsledky literární soutěže
Příspěvky byly formátově upraveny a vydány ve formě sborníčku a jsou dostupné v elektronické podobě pod názvem Sborník z literární soutěže. Elektronickou verzi dokumentu najdete též na stránkách Knihovny v menu Služby/U3V/Sborník z literární soutěže.


30.8.2010
Výsledky literární soutěže
Na jaře jsme vyhlásili literární soutěž, která pozvala všechny pamětníky z Univerzity třetího věku k napsání příspěvků na 6 témat, která měla navodit chuť podělit se o vlastní zážitky z některého prožitého období ne tak dávných historických změn, či jen popsat vzpomínky na mládí (základní škola a nejlepší učitel, mládí v baťovském domku) a jako bonus jedno téma pro ty nejpoetičtější - vlastní pohádku pro vnuky.
Vaše příspěvky, které jsme do uzávěrky soutěže obdrželi, se týkaly nakonec jen dvou témat, která vás oslovila: Jak si pomatuji základní školu, vzpomínka na nejoblíbenějšího učitele a Mé vzpomínky na mládí v baťovském domku.
Do uzávěrky přišlo celkem 7 příspěvků, které všechny mají velmi dobrou literární úroveň. Bylo velmi těžké z nich vybírat. Svědčí o tom také to, že porota, která se nad těmito pracemi sešla, neměla žádné jednoznačné mínění. Porota ve složení:

 • Mgr. Svatava Navrátilová, PhD. (Ústav marketingových komunikací, FMK)
 • doc. PhDr. Miroslav Zelinský CSc. (Kabinet teoretických studií, FMK)
 • Ing. Miroslava Veselá (Knihovna)
 • Bc. Lenka Žáčková (Knihovna)
 • Mgr. Ing. Jarmila Hřebíčková (referát prorektora pro Celoživotní vzdělávání)

se vyslovila s velkým uznáním ke všem příspěvkům: zde jsou výroky k některým pracím:

"ocenění si nejvíce zaslouží pan Kaňka, který s technickou přesností a humorem podal hezký přehled celého dosavadního života se školami a učiteli a paní Tejklová pro originální nápad uchopit poezii dětství skrze zakázaný a přesto dovolený alkohol jako něco magického, co je spojováno se svátečními dny v rodině, která přirozeným způsobem učí kultuře zacházení s alkoholem." (S. Navrátilová)

"... velmi příjemně překvapila poměrně vysoká úroveň mateřského jazyka na gramatické i stylistické rovině. Vykroužená souvětí opravdu pamatují dobré učitele češtiny. Pokud jde o individuální hodnocení, musím se ho z velké části vzdát. Oceňuji nejvýše Marii Tejklovou, která dodala trochu i něco navíc nad standardní vzpomínání, paní Nevělikovou za pokus o vykročení k obecnějším problémům a paní Dostálovou za opravdu pěknou češtinu." (M. Zelinský)
"Jan Kaňka - Podařilo se mu skvěle a věcně psát. Popisuje nejen základní školu, ale i průmyslovku a také více učitelů, ale tím, že začal pěkným nadhledem (hlavně nad svou dětskou naivitou), si nastolil takovou atmosféru, že se mu dobře vyprávělo a je to poznat ..." Marie Nevělíková - pěkné vyprávění z rodiště, kde se propojuje vliv přírody, učitelů, prarodičů a rodičů i zemědělských prací ... to vše pak obohatilo v idylickém spojení zvídavé dítě o potřebné znalosti a návyky pro život ..." Z tématu baťovských domků: Zdena Pomazalová - fejetonově psaný příspěvek žánrově odlišný od všech ostatních, a proto opravdu živý. Jana Dostálová - upravený text podle stejné a pečlivě připravované seminární práce, snažící se vyhovět přesně zadání, proto trochu popisný, ale dobře plynoucí a dobře svědčící o době a čtvrti Letná, z této sekce se mi líbí nejvíc." (M. Veselá)

"Všechny práce jsou "příjemné", mají vypovídací hodnotu obsahově. Po stránce stylu (jakási "svěžest" ve vyprávění, švih, spád - aby to nebylo rozvláčné a zdlouhavé) mne nejvíce zaujala p. Pomazalová." (J. Hřebíčková)
Nakonec jsme se rozhodli ocenit každou sekci zvlášť, a to: za téma školy a nejlepšího učitele Jana Kaňku, za téma mládí v baťovských domcích - Jana Dostálová.

Práce budou vydány ve sborníčku a dostupné jak v elektronické podobě, tak jako zvláštní tisky knihovny UTB.


9.6.2010
Literární soutěž

Literární soutěž

Literární soutěž pomalu ožívá. Témata, která byla navržena, zůstávají v platnosti, žádné nové nebylo doplněno. Pokud patříte mezi ty, kteří by chtěli ještě navrhnout jiné, nezapomeňte ho, můžeme ho použít příště, budete-li mít o literární soutěžení zájem. Připomínám, že 9. 6. 2010 je konečné datum k odevzdání vašich literárních příspěvků do naší soutěže.

Témata

 • Jak si pamatuji továrnu bývalého Svitu od poválečného období po 80. léta
 • Mé vzpomínky na začátek 90. let (co se dělo v institucích a továrnách, v mém závodě)
 • Jak si pamatuji rok 1968 a intervenci vojsk Varšavské smlouvy v našem městě (obci)
 • Jak si pamatuji základní školu, vzpomínka na nejoblíbenějšího učitele
 • Nejmilejší pohádka mých dětí (vnuků), kterou jsem jim sám vymyslel (sama vymyslela)
 • Mé vzpomínky na mládí v baťovském domku

Kdo by se potřeboval naladit pročtením dobových dokumentů, připojuji malý seznam:

rok 1989

 • PITHART, P.: Devětaosmdesátý: vzpomínky a přemýšlení: krédo. Vyd. 2. Praha: Academia, 2009. 284 s. ISBN 978-80-200-1817-5
  92/PITHART,P. (jen prezenčně 3. patro)
 • SVITÁK, I.: Ztracené iluze: Výroční zpráva o sametové revoluci. 1. vyd. Praha: Pražská imaginace, 1990. 227 s. ISBN 80-7110-016-1
  943.7/SVITÁK,I. (volný výběr)
 • ASH. T. G.: Rok zázraků 89. --. 1991
  dostupné v knihovně Fr. Bartoše Zlín
 • ŠAFAŘÍKOVÁ,V.: Transformace české společnosti: 1989-1995. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1996. 299 s. ISBN 8085765578
  330.5+338/ŠAFAŘÍKOVÁ,V. (jen prezenčně 3. patro)
 • HOLMAN,R.: Transformace české ekonomiky: v komparaci s dalšími zeměmi střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. 106 s. ISBN 8090279562
  330.5+338/HOLMAN,R. (jen prezenčně 3. patro)
 • Výroční zpráva 1994: Svit / Svit a.s. tř. T. Bati 762 02 Zlín
  685/VÝROČNÍ (depozitář)
 • Výročí sametové revoluce

rok 1968

Na vaše příspěvky se těšíme a přijímáme je v každé podobě, v jaké je zhotovíte. Pokud ale budete odevzdávat práci psanou strojem nebo dokonce rukou, bylo by dobré, kdybyste ji přinesli dříve, než 9. 6. 2010, abychom ji mohli v klidu přepsat do počítače. Práci můžete zaslat poštou, poslat jako přílohu e-mailu, přinést do knihovny k pultu a předat s komentářem službě nebo odevzdat přímo kontaktní osobě uvedené níže.

Kontaktní osoba:
Ing. Miroslava Veselá, telefonní číslo: 57 603 4905, e-mailová adresa mvesela@knihovna_utb_cz

Adresa knihovny:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Knihovna
nám. T.G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

Pokud chcete poslat práci poštou, poznamenejte na obálku "literární soutěž".


18.5.2010
Přednáška - Starověké Řecko

Starověké Řecko

V zajímavém čase - 18. května, kdy všechny seminární práce studentů Univerzity třetího věku jsou napsány a někde už i vyhodnoceny, tedy v době, kdy se loučíme a těšíme se zároveň na nová setkávání po prázdninách, proběhla přednáška organizovaná opět knihovnou UTB. Měla nadále téma starých kultur, ale konkrétnější, než minulá, březnová. Věnovala se z celého Řecka jen dvěma místům - Olympii a Delfám. Dr. Nypl tentokrát za vynikajících technických podmínek přednáškového sálu budovy U13 (nikoli už ve studovně, která nám minule nepřála) zaujal posluchače výkladem o zajímavostech ze života starých Řeků. Rozvaliny před námi ožívaly a my jsme se dovídali o souladu těla a ducha, o tom, kde se cvičilo a vzdělávalo, jak ctěni byli olympijští vítězové. Víte, že ten, kdo v boji podváděl, si na sochu vítěze musel vydělat otrockou prací? Že nahota byla součástí kultury a demokracie a že k pěstění těla patřilo nedílně vzdělání a olympijský vítěz uměl určitě i zpívat? Víte, jak mohla věštit Pythia? A proč jsou řecké sochy z období klasicismu a helénismu nedostižným vrcholem sochařského umění? Tak někdy příště. Třeba se sejde i více zájemců, než v úterý 18. května. Třeba se podaří pozvat všechny osobně.


11.3.2010
Přednáška - Starý Egypt

Starověký Egypt

10.10.2009

Proběhla první přednáška na téma Jak psát seminární práci.

Plný text přednášky je umístěn do návodů k seminárním pracím včetně šablony a příkladu jejího vyplnění. Tato šablona je jednoduchá - vlastně uvádí pouze jednotnou titulní stranu a další list, který zajistí jednotné psaní (okraj, řádkování, číslování stran) Šablonu si může každý stáhnout jednoduše příkazem „ulož jako“ do svého počítače. Žádnou další strukturu šablona nemá. Jak oddíly či podkapitoly své statě nazvete, případně zvýrazníte, je na vás. Bude-li zájem o titulní stranu od těch, kteří píší svou práci na psacím stroji nebo rukou, mohu připravit titulní stranu i pro tyto studenty, aby na ni volně dopsali své údaje. V případě zájmu bude taková titulní strana k dispozici u pultu knihovny v 2. patře.

Nezapomeňte napsat na závěr práce seznam zdrojů, tedy většinou knihy, pokud jste z nějakých čerpali. Během textu nemusíte na ně odkazovat, pokud sami nechcete. Na konci textu přednášky „Jak psát seminární práci“ je seznam použitých zdrojů, který vám poslouží jako vzor:

Jde o čtyři typy citací, které jsou uvedeny v pořadí, jak se vyskytly v této přednášce. Začínají tedy citací textu z volného internetu (zde z blogu), pokračují citací knihy jako celku, což je pro vás asi nejčastější případ použitého zdroje, a tedy nejdůležitější citační vzor. Citujte své knihy podle tohoto vzoru. Nezkracujte více, protože pak není kniha dostatečně identifikována. Pouze poslední údaj (ISBN), pokud nevidíte na své knize, vynechejte. Dalším příkladem je článek z časopisu. Upozorňuji, že zde je jako vzor připravena citace článku, kdy se uvádí i na jakých stranách článek byl (nebývá to problém vyčíst i z xerokopií). Citace časopisu jako celku je složitější a nebyla by pro vás výhodnější tak, jako je to u knihy. Poslední příklad je elektronický časopis. Pokud už rádi berete informace z internetu, je to druhý případ citace, který pro vás uvádíme. Je mírně rozdílný od statí na různých webových stránkách. Uvádí se tam ročník a číslo časopisu. Pokud nemůžete některé údaje doma zpětně zjistit, popovídáme si o tom na přednášce, jak poctivě uvést zdroj uvnitř statě abychom potom závěrem se normalizované citaci případně mohli vyhnout, nebo jak některé údaje ještě dohledat.