Baťovské noviny online

Zpřístupňujeme pro vás digitalizovanou verzi Baťovských novin, které v letech 1918 – 1945 vydávala firma Baťa ve Zlíně. Tyto noviny postupně svým významem, obsahem a úrovní přerostly z podnikového zpravodaje v hlavní periodikum celého zlínského regionu a jsou pro toto období neocenitelným zdrojem informací.

Přístup k novinám je možný pouze v univerzitní síti.

Do digitální podoby je převedla Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Státním okresním archivem Zlín. Podrobnější informace o projektu digitalizace Baťovských novin najdete zde.