Citace PRO

Citace PRO je nadstavbový nástroj generátoru citací Citace.com. Citace PRO v sobě samozřejmě zahrnuje generátor citací. Citace lze generovat ve více než 6000 citačních stylech. K vygenerovaným citacím lze přidat přílohu, klíčová slova nebo poznámky. Součástí Citace PRO je doplněk do MS Word, a také doplněk do internetového prohlížeče.

Image

Přihlaste se ke svému účtu Citace PRO.

Jak začít

Vlastní účet si můžete vytvořit na www.citacepro.com, prostřednictvím jednotného univerzitního přihlašovacího rozhraní. K dispozici je i podrobnější návod pro přihlášení.

Image

Po přihlášení již můžete začít generovat citace. Citace doporučujeme, pro lepší přehlednost, třídit do složek.

Citační styl ČSN ISO 690 – autor, datum (UTB)

Především pro studenty FAME a FHS, ale i pro studenty ostatních fakult, kteří ve svých závěrečných pracech odkazují tzv. Harvardskou metodou odkazování, je určen citační styl ČSN ISO 690 – autor, datum (UTB). 

CitacniStyl.jpg

Přímý export citací z knihovního katalogu

Citaci vygenerovanou u knihy v našem knihovním katalogu si můžete jedním kliknutím uložit do svého Citace PRO účtu. Stačí jen kliknout na logo Citace PRO.

CitaceVKatalogu.jpg

Doplněk do MS Word

Doplněk do MS Word vám umožní vkládat citace přímo při psaní textů ve Wordu a následně vygenerovat soupis použité literatury. Podrobný návod pro práci s tímto doplňkem si můžete přečíst zde.

Doplňky do internetových prohlížečů

Rozšiřující aplikace do Google Chrome a Mozilla Firefox naleznou na prohlížené stránce ISBN a DOI, na základě nichž vytvoří citaci. Tu si pak můžete rovnou uložit do vašeho účtu.

Databaze.jpg

Užitečné odkazy

Podrobný návod pro práci s Citace PRO

Podrobný návod pro práci s doplňkem do MS Word