Kurs I-literárně hudební

Kurs I - literárně-hudební

Hudba

Dějiny hudby
Skladatelé vážné hudby
Vážná hudba
Trubadúři
Obsahy oper ve Wikipedii
Průvodce operou (zčásti německy)
Musipedia
Zvuky a obrázky středověkých a renesančních nástrojů

Databáze časopisů JSTOR

JSTORdatabáze časopiseckých zdrojů ze společenských věd včetně umění - k dispozici na stránkách knihovny. Lze se k nim proklikat z knihovnických stránek také cestou: informačních zdroje - elektronické databáze - licencované databáze nebo z rychlých odkazů - on-line databáze. Snadno lze zadat dotaz a výsledkem jsou informace z článků ze světových časopisů, mj. i z hudebního oboru.

Literatura

Knihy
Hudební oddíl má číselné označení 78. Poznatky k hudební oblasti lze čerpat také ze životopisů hudebních skladatelů s označením oddílu 92. Většina knih týkající se života hudebníků však byla vzhledem k dosavadní malé frekvenci výpůjček a nedostatku místa v půjčovně přemístěna do depozitáře. Výpůjčka je možná stejně jako u knih ve 2. patře s tím, že kniha se nechá vyskladnit, což netrvá více než 10 min.

Upozorňuji na internetovou adresu knih v oblíbeném vyhledávači Google, která vás zavede na informace v knihách. Zde získáte informace nejen o světových knihách, kde se o vašem tématu píše, ale přímo plnotextové informace z kapitol těchto knih. Většinou ale ne česky.

Česká literatura je v regále 885, světová 820/88. Knihovna UTB prakticky nemá beletrii. Výjimkou je určitý fond anglické beletrie zakupované ke studiu anglicistiky uložené pod číslem 821.111.

Databáze
Knihovna má zakoupeny databáze zabývající se světovou literaturou a uměním. Jsou k nalezení v oddílu rychlých odkazů z hlavní stránky knihovny - online databáze. Báze jsou řazeny podle abecedy a zahrnují i kolekce elektronických knih některých vydavatelů např. Springer, Wiley, Gale, Elsevier, Oxford a další, z nichž lze vybrat i knihy o hudbě a literatuře.

Gale Contextual Encyclopedia of World Literature kniha je přístupná také z katalogu knihovny UTB v elektronické podobě, pro zajímavost z českých autorů se v ní pojednává pouze o Kafkovi a Seifertovi

Literature Online databáze sekundárních pramenů
Oxford Art Online databáze umění
Z bází o literatuře lze jmenovat i Manuskriptorium, bázi starých tisků a map Národní knihovny, která je nad rámec tohoto kursu.