Kurs P-duševní rozvoj

Kurs P - Duševní rozvoj a zdraví

Seznam literatury

CAB ebooks
Elektronické knihy vydavatelství CABI jsou dostupné ze stránek Knihovny z nabídky menu: Knihovna - Elektronické zdroje - Elektronické databáze - Licencované databáze - Elektronické knihy CABI. Uživatelé z řad UTB mají k dispozici plnotextově dostupnou kolekci knih Human health, food & nutrition vydanou v letech 2005-2008. Z toho vybíráme např.
Protective effects of tea on human health
Stereotypic animal behaviour: fundamentals and applications to welfare