Meziknihovní výpůjční služba pro jednotlivce

Objednávka MVS (v rámci ČR):

 • Přihlaste se přes políčko Čtenář v katalogu knihovny.

 • Klikněte na políčko MVS a zvolte příslušný formulář MVS (Kniha/Článek).

 • Pokud se kniha nebo článek nachází ve fondu naší knihovny nebo Krajské knihovny Františka Bartoše není možné požadavek realizovat.

 • Při vyplňování formuláře se snažte uvést všechny informace o knize nebo článku. Minimálně vyplňte autora, název a ISBN/ISSN.

 • Pět požadavků za jeden semestr má každý uživatel zdarma.

 • Pokud má uživatel za jeden semestr požadavků více, poplatky za MVS se řídí Ceníkem Knihovny UTB ve Zlíně.

 • Za nevyzvednutou MVS bude účtována pokuta 50 Kč.

 • S dotazy se obracejte na adresu mvs@k_utb_cz

Objednávka MVS (ze zahraničí):

Pokud se dokument nenachází v žádné knihovně České republiky, je možné jej objednat ze zahraničí prostřednictvím mezinárodní MVS (MMVS). 

 • Uživatel o dokument žádá stejným způsobem jako u MVS. Jediný rozdíl je v tom, že do Volné textové poznámky uvede, že má zájem o MMVS.

 • MMVS je zpoplatněna vždy dle Ceníku Knihovny UTB ve Zlíně.

 • Za nevyzvednutou MMVS bude účtována pokuta 150 Kč.

Další pokyny k objednávce:

 • Objednávky jsou pro uživatele závazné.

 • Pokud si uživatel objednaný dokument nevyzvedne, nemusí být akceptovány jeho další požadavky.

 • Dokumenty se vydávají u výpůjčního pultu ve 2. patře na základě předložení čipové karty.

 • Při převzetí se čtenář zavazuje, že vypůjčený dokument vrátí nepoškozený a ve stanoveném termínu.

 • Termín vrácení dokumentu si stanovuje půjčující knihovna.

Postup objednávky:

http://katalog.k.utb.cz/


MVS.png


Zaměstnanci odpovědní za tuto službu:
Veronika Hermanová
 
Mgr. Veronika Hermanová
MVS / věda a výzkum
E-mail: hermanova@k_utb_cz
Telefon:
+420 57 603 2868
 
Kamila Fabiánová
 
Mgr. Kamila Fabiánová
MVS / věda a výzkum / citace
E-mail: fabianova@k_utb_cz
Telefon:
+420 57 603 4904