Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je služba poskytovaná mezi knihovnami. Slouží k získání dokumentů, které nejsou v nabídce knihovny, a které její uživatel požaduje.

V rámci MVS lze požadovat vydané (publikované) dokumenty jako jsou například knihy, články z časopisů, sborníky a příspěvky v nich.

V rámci MVS nelze požadovat závěrečné kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační, habilitační), celá čísla časopisů, normy, patenty, užitné vzory apod.

Jak MVS funguje:

Dokumenty, o které lze zažádat prostřednictvím MVS a které nevlastní Knihovna UTB ani Krajská knihovna Františka Bartoše, můžeme objednat z jiné knihovny v ČR nebo v zahraničí.

Knihy a sborníky lze zapůjčit domů (pokud půjčující knihovna nestanoví jinak). Články a příspěvky jsou uživateli předány ve formě xerokopie.

Další informace a podrobný návod na objednání MVS najdete v sekci Meziknihovní výpůjční služba pro jednotlivce.