Nabídka kurzů a konzultací

IVAPřipravili jsme pro vás portál informační výchovy na UTB ve Zlíně s názvem IVA. Tento portál obsahuje řadu kurzů z oblasti informační výchovy a zároveň zde najdete tutoriály týkající se služeb knihovny. Vyučující si mohou stáhnout nabízené materiály (textové opory, infografiky, prezentace, videa apod.) a používat je ve výuce. Veškerý obsah webu je k dispozici pod licencí Creative Commons, která umožňuje sdílení, úpravu a využití pro nekomerční účely.

Knihovna UTB připravila pro své uživatele v rámci informační výuky uživatelů tyto kurzy:

Studenti 1. ročníku - úvodní exkurze v knihovně

prohlídka knihovny, informace o knihovně, služby knihovny, knihovní katalog, elektronické informační služby, online služby knihovny, komunikace s knihovnou

  • doporučená doba: začátek zimního semestru

Studenti posledního ročníku studia (bakalářského i magisterského) – příprava na psaní závěrečné práce

dle individuálních potřeb připravíme přednášku na libovolné téma, např. citování dokumentů dle platné normy ISO 690, vyhledávání v profesionálních zdrojích informací, vyhledávání ve zdrojích šedé literatury, vyhledávání na internetu a rešeršní činnost

  • doporučená doba: na začátku posledního ročníku studia

Studenti doktorských programů – možno domluvit individuální konzultace, popř. konzultace po skupinách - dle zájmu studentů nebo vyučujících

dle individuálních potřeb připravíme přednášku na libovolné téma, např. informační zdroje pro vědu a výzkum, vyhledávání v profesionálních zdrojích informací, vyhledávání ve zdrojích šedé literatury, vyhledávání na internetu a rešeršní činnost

  • doporučená doba: kdykoliv

Ostatní uživatelé knihovny

pro ostatní uživatele knihovny (např. pro Univerzitu třetího věku, Celoživotní vzdělávání, studenty jiných ročníků studia, vyučující) popř. střední školy a knihovny jsme po dohodě ochotni zrealizovat prohlídku, popř. prezentaci knihovny, školení jednotlivých databází či jakoukoliv jinou přednášku dle potřeby

  • doporučená doba: kdykoliv

Zaměstnanci odpovědní za tuto službu:

Přednášky a exkurze můžete objednávat u BcA. Jaroslavy Šrámkové. Soukromé konzultace můžete objednávat přímo u jednotlivých přednášejících.

Jaroslava Šrámková
 
BcA. Jaroslava Šrámková
exkurze
E-mail: sramkova@k_utb_cz
Telefon:
+420 57 603 4803
Realizace výuky:
Pavel Holík
 
Mgr. Pavel Holík
exkurze, databáze, rešeršní činnost
E-mail: pholik@k_utb_cz
Telefon:
+420 57 603 4801
 
Šárka Bobková
 
Mgr. Šárka Bobková
exkurze
E-mail: bobkova@k_utb_cz
Telefon:
+420 57 603 4805
Veronika Hermanová
 
Mgr. Veronika Hermanová
exkurze
E-mail: hermanova@k_utb_cz
Telefon:
+420 57 603 2868
 
Kamila Fabiánová
 
Mgr. Kamila Fabiánová
exkurze, citace
E-mail: fabianova@k_utb_cz
Telefon:
+420 57 603 4904
Miroslava Veselá
 
Ing. Miroslava Veselá
exkurze, U3V
E-mail: mvesela@k_utb_cz
Telefon:
+420 57 603 4905