RefWorks

RefWorks.jpg
Přihlaste se ke svému účtu RefWorks. 

RefWorks je sofistikovaný webový nástroj pro ukládání, správu a následné využití bibliografických záznamů dokumentů.

RefWorks patří do skupiny tzv. bibliografických manažerů. Můžete se také setkat s označením referenční či citační manažery. Tyto manažery slouží k ukládání a následnému využití bibliografických záznamů Vámi vybraných dokumentů. Záznamy je do těchto systémů možné dostat více způsoby. Tím nejrychlejším a nejjednodušším je přímý export z online databází. Bližší informace k možnostem exportu z jednotlivých databází do RefWorks najdete zde. S bibliografickými záznamy lze v prostředí RefWorks dále pracovat. Můžete tyto záznamy editovat, doplňovat o plné texty, třídit do skupin, organizovat, sdílet se svými kolegy či studenty. RefWorks pak plně oceníte při psaní odborných textů, a to díky doplňku do Wordu zvaného Writen-N-Cite.

Jak začít?

Zde si můžete vytvořit Váš vlastní RefWorks účet. V případě nejasností doporučujeme shlédnout našeho průvodce založením RefWorks účtu. Další přihlašování k Vašemu RefWorks účtu je již možné z jakéhokoliv počítače s přístupem k internetu.

Po vytvoření účtu již můžete začít stahovat bibliografické záznamy. Nejlépe RefWorks využijete, pokud pracujete s databázovými zdroji. Podívejte se na ukázku přímého exportu z databáze Web of Science. Uvidíte, jak je to jednoduché.

Stejně snadný je export dat z našeho vyhledávacího portálu Xerxes.

Přímo v prostředí RefWorks můžete prohledávat náš knihovní katalog. Bibliografické záznamy vybraných publikací si také můžete rovnou stáhnout do libovolné složky ve Vašem RefWorks účtu. Návod je Vám k dispozici zde.

Pro práci se složkami, pro tvorbu bibliografií nebo sdílení záznamů doporučujeme využít následující odkaz: http://proquest.libguides.com/refworks. Zde naleznete podrobné návody a videa, informace o chystaných webinářích, stejně jako nejaktuálnější informace o službách RefWorks.

Dalšími z možných informačních zdrojů o RefWorks jsou webové stránky společnosti Albertina Icome, která zajišťuje prodej a podporu RefWorks v České republice.

Další funkce

Pokud často pracujete s databází ProQuest Central, můžete využít funkci přímého propojení složky My Research a Vašeho RefWorks účtu. Výhodou je synchronizace obsahu osobních účtů v obou službách. Všechny záznamy uložené do účtu My Research se automaticky ukládají i do Vašeho RefWorks účtu a všechny záznamy uložené do RefWorks jsou vidět v My Research účtu. Podrobnější informace naleznete v nápovědě k databázi ProQuest zde.

RefWorks účet můžete spravovat také ve svém mobilním zařízení. Služba RefMobile je dostupná na adrese http://www.refworks.com/mobile. Ve svém mobilu můžete prohlížet uložené záznamy, přidávat nové, třídit je do složek, doplňovat poznámkami atd. Více informací naleznete v informačním letáku k RefMobile.

Ještě něco navíc

Váš RefWorks účet můžete používat i v případě, že již ukončíte své působení na UTB. To je možné díky tzv. RefWorks Alumni Program, který platí po dobu, po kterou bude naše univerzita RefWorks předplácet.

Dotazy k příslušnému tématu je možné směřovat na refworks@k_utb_cz.