Rešeršní služba

Rešeršní službu můžete objednávat v případě, že máte zájem o vypracování seznamu zdrojů k vámi zadanému tématu. 

Rešerše je soupis vyhledaných informačních zdrojů na určité téma (soupis literatury k tématu). Rešerše se realizují z obsahu vědeckých databází a katalogů knihoven. Jedná se o rešerši výběrovou a soupis dokumentů má formu bibliografických záznamů.

Plné texty může knihovna zajistit pouze u dokumentů vyhledaných z elektronických zdrojů Knihovny UTB.

Od 1. 1. 2010 jsou rešeršní služby zpoplatněny dle ceníku (3. příloha) Knihovny UTB ve Zlíně. Služba je určena interním (zaměstnanci, studenti) i externím uživatelům knihovny. Externím uživatelům se ale rešerše poskytuje pouze z volně dostupných zdrojů a katalogů. Hotovou rešerši zašleme na váš e-mail a na vrub vašeho čtenářského konta připíšeme cenu za tuto službu. Rešerši budete moci zaplatit při nejbližší návštěvě knihovny.

Prohlédněte si vzorovou rešerši na téma Stalking, Cyberstalking:

Objednávkový formulář:


Zaměstnanci odpovědní za tuto službu:
Pavel Holík
 
Mgr. Pavel Holík
vedoucí oddělení služeb / rešerše
E-mail: pholik@k_utb_cz
Telefon:
+420 57 603 4801