Rešeršní služba

Rešeršní službu můžete objednávat v případě, že máte zájem o vypracování seznamu zdrojů k vámi zadanému tématu. 

Rešerše je soupis vyhledaných informačních zdrojů na určité téma (soupis literatury k tématu). Rešerše se realizují z obsahu vědeckých databází a katalogů knihoven. Jedná se o rešerši výběrovou a soupis dokumentů má formu bibliografických záznamů.

Plné texty může knihovna zajistit pouze u dokumentů vyhledaných z elektronických zdrojů Knihovny UTB.

Cena rešerše je 100 Kč. Hotovou rešerši zašleme na váš e-mail a na čtenářské konto připíšeme dluh za tuto službu. Rešerši budete moci zaplatit při nejbližší návštěvě knihovny.

Prohlédněte si vzorovou rešerši na téma Stalking, Cyberstalking:

Objednávkový formulář:


Zaměstnanci odpovědní za tuto službu:
Pavel Holík
 
Mgr. Pavel Holík
rešerše / nakladatelství UTB
E-mail: pholik@k_utb_cz
Telefon:
+420 57 603 4801