Hodnocení VaV

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou hodnoceny podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace a komplexní informace o všech aspektech vědy, výzkumu a inovací v ČR lze najít na internetových stránkách www.vyzkum.cz

Patenty:

Veškeré informace týkající se patentové problematiky nejen v ČR, ale i v mezinárodním kontextu jsou k dispozici na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví ČR - Rozcestník patentových úřadů

  • Xerxes - fazeta patent (formát) ve výsledcích vyhledávání
 

Zaměstnanci odpovědní za tuto službu:
Veronika Hermanová
 
Mgr. Veronika Hermanová
MVS / věda a výzkum
E-mail: hermanova@k_utb_cz
Telefon:
+420 57 603 2868
 
Lukáš Budínský
 
Ing. Lukáš Budínský
vedoucí oddělení IT
E-mail: budinsky@k_utb_cz
Telefon:
+420 57 603 4919