Identifikátory autora

V oblasti publikování vědeckých informací nezřídka dochází k potížím s identifikací jejich autorů. To může být způsobeno častým výskytem některých jmen, která jsou od sebe obtížně odlišitelná. Další problém s identifikací může nastat v případě změny příjmení při uzavření manželství. Řešením těchto potíží je přiřazení tzv. jednoznačného identifikátoru každému autorovi, který ho u svých publikací uvádí vedle svého jména.

zdroj: www.orcid.org

Výhody:

  • vaše publikace budou k nalezení bez ohledu na použitou variantu jména nebo na další autory se stejným jménem
  • lepší dostupnost vašich vědeckých výstupů (pro účely získání dotací, nových kontaktů pro spolupráci atp.)
  • jistota, že vaše publikace jsou jednoznačně propojeny se správným autorem

ORCID a další

Nejrozšířenější systém pro správu autorských identifikátorů provozuje nezisková organizace ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Jejím cílem je tvorba a správa centrálního registru jedinečných identifikátorů, tzv. ORCID ID.

S databází Web of Science úzce souvisí identifikátor ResearcherID. V databázi Scopus můžete nalézt tzv. Scopus Author ID. Ten je vytvářen automaticky při zpracovávání záznamů publikací. Pokud se vaše jméno objevuje v publikacích v různých variantách, příp. pod různými afiliacemi, můžete mít ve Scopusu vytvořeno několik autorských profilů. ORCID umožňuje výměnu dat a informací mezi ORCID ID a oběma výše zmíněnými identifikátory. 

Doporučení Knihovny UTB

Vzhledem k dosavadnímu vývoji registru ORCID doporučujeme vědeckým pracovníkům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zřízení vlastního ORCID profilu (https://orcid.org/register?lang=cs) a jeho propojení s ResearcherID (Web of Science) a Scopus Author ID.

Dále nabízíme:

  • správu a aktualizaci seznamu publikací ve Vašem ORCID profilu (ze Scopusu automaticky, z databáze Web of Science na vyžádání)
  • správu a aktualizaci seznamu publikací ve Vašem ResearcherID profilu (ResearcherID profily již dva roky spravujeme stovce autorů z UTB)

Bližší informace k ResearcherID a ORCID ID, podrobnosti týkající se založení těchto identifikátorů i možnosti nastavení profilů naleznete v odkazech níže:


Zaměstnanci odpovědní za tuto službu:
bez fotky
 
Ing. Ivan Masár
IT specialista
E-mail: imasar@k_utb_cz