Repozitář publikační činnosti UTB

Vzhledem k rostoucí potřebě zviditelnit výsledky vědy a výzkumu naší univerzity, přišla Knihovna UTB s projektem vybudování institucionálního repozitáře. Naleznete jej na adrese http://publikace.k.utb.cz/

Cíle repozitáře:
  • Poskytovat aktuální bibliografii článků v recenzovaných časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících 
  • Prezentovat publikační činnost UTB veřejnosti i akademické obci 
  • Auto-archivace publikovaných textů pro potřeby autorů i univerzity 
  • Postupně získávat plné texty těchto publikací pro zpřístupnění a archivaci 
  • Podporovat vědu a výzkum UTB 
  • Podporovat otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access)

Obsahem jsou pouze hodnocené výsledky vědy a výzkumu UTB - články v časopisech a příspěvky v konferenčních sbornících. První cíl je v současné době splněn a jeho plnění do budoucnosti zabezpečují pracovníci Knihovny. Zároveň začala práce na třetím cíli, který vyžaduje spolupráci autorů. Doufáme, že budou chápat důležitost archivace jejich článků a poskytnutím plných textů získají možnost prezentovat výsledky své práce.

Repozitář publikační činnosti UTB je zapojen do mezinárodních sítí vědeckých repozitářů a jeho obsah je indexován službami BASE, ROAR a OpenDOAR. Díky tomu jsou výsledky vědecké a výzkumné činnosti UTB dostupné široké vědecké komunitě. Repozitář tak aktivně přispívá k jejich viditelnosti a vyšší citovanosti.


Zaměstnanci odpovědní za tuto službu:
Lukáš Budínský
 
Ing. Lukáš Budínský
vedoucí oddělení IT
E-mail: budinsky@k_utb_cz
Telefon:
+420 57 603 4919