Vykazování výsledků VaV

 • vykazování výsledků tvůrčích činností do systému OBD se řídí Rozhodnutím rektora RR/10/2015
 • sběr dat o publikační a jiné vědecké činnosti probíhá v aplikaci OBD (Osobní Bibliografická Databáze)
 • přístup do aplikace OBD: zaměstnanci mají stejné přihlašovací údaje jako do Portálu UTB, doktorandům jsou vytvořeny speciální přihlašovací údaje na požádání
 • Citace výsledků, které jsou do OBD zakládány jsou následně kontrolovány dle aktuální Metodiky RVVI ČR (Rada pro výzkum, vývoj, inovace)
 • Výsledný soubor bibliografických záznamů je exportován v dávce do RIV (Rejstřík informací o výsledcích)

Jaké výsledky zakládá do OBD Knihovna UTB?

Druhy výsledků, které do OBD zakládá Knihovna UTB

 • Jimp - článek v odborném periodiku v databázi Web of Science
 • Jsc - článek v odborném periodiku v databázi Scopus
 • D - články ve sbornících
  • Web of Science - Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index
  • Scopus - typ zdroje „Book Series, Conference Proceedings“

Knihovna UTB při zakládání záznamů v OBD vyplňuje základní bibliografické údaje, které jsou dostupné v databázích Web of Science a Scopus. Dále jsou záznamy předávány na jednotlivé fakulty k jejich dopracování. Návod na editaci záznamů je přílohou RR/10/2015

Povinné ukládání postprintu

Autoři jsou povinni odevzdávat postprint k příslušnému článku.

Postprint je elektronická verze článku po recenzním řízení. Jde o verzi článku, která je připravena k vydání v časopise, ovšem bez formátování pro tisk. Tato verze článku může být, po kontrole vydavatelských podmínek v databázi SHERPA/RoMEO, dostupná prostřednictvím Open Access repozitáře - v takovém případě mluvíme o tzv. Green Way OA.

Postprint je možné vložit jako přílohu k záznamu v OBD, nebo zaslat na adresu publikace@k_utb_cz.

Kromě aplikace OBD jsou hodnocené publikační výsledky ukládány v Repozitáři publikační činnosti UTB.

Knihovna autorům nabízí také možnost založení jejich publikačního výstupu, který není indexován databázemi Web of Science a Scopus, prostřednictvím formuláře.