Věda a výzkum

Rozvoj vědy a výzkumu patří mezi prioritní činnosti univerzity. V odkazech na pravé straně naleznete informace, které mají za úkol pomoci zorientovat se v požadavcích na publikování textů vědecko-výzkumného charakteru. Jakým způsobem jsou výstupy hodnoceny, kde a jak publikovat, kde lze získat informaci o citovanosti své či jiných autorů.

Odkazy směřují také na informace ohledně otevřeného přístupu (open access), jehož cílem je plné a volné zpřístupňování vědeckých informací bez bariér licencovaných databází.

Pro žádoucí zviditelnění výsledků vědy a výzkumu spravuje knihovna repozitář publikační činnosti, který obsahuje bibliografické a plnotextové záznamy hodnocených vědeckých výsledků. V případě Vašeho zájmu o zařazení příspěvku do repozitáře, kontaktuje pracovníka v příslušném odkaze.

Autorům se mohou hodit také informace o psaní citací v požadovaném formátu a správa citací v citačních manažerech.