Vyhledávače vědecké literatury

V rámci snahy o oddělení "běžného" komerčního a vědeckého obsahu internetových zdrojů byly vyvinuty vyhledávací nástroje, které se specializují právě na vyhledávání vědeckých informací. V jejich rámci jsou dostupné zejména články z vědeckých časopisů a další materiály vědeckého charakteru.

 • Google Scholar
  Služba Google Scholar představuje jednoduchý způsob uceleného vyhledávání odborné literatury. Z jednoho místa můžete vyhledávat informace z mnoha oborů a zdrojů: recenzované články, dizertační práce, knihy, abstrakty a články od akademických nakladatelství, odborných společností, archivů preprintů a dalších odborných organizací. Služba Google Scholar vám pomůže identifikovat ty nejrelevantnější zdroje na poli výzkumu
 • Scirus
  Scirius je komplexní vědecký vyhledávací nástroj (410 mil. vědeckých informací). Prohlíží vědeckotechnické informační zdroje, má nástroje na uložení a export výsledků.
 • Ingenta
  Ingentaconnect je firmou především sloužící těm, kteří chtějí publikovat, ale také hledat vědeckotechnické informace. Efektivním způsobem zpřístupňuje na síti přes 15 000 pulikací.
 • Find Articles
  Přepne na B.net - CBS interactive business network. 3 000 zdrojů je rozděleno do sekcí Business, Reference, Technology, Newspaper Collecion, Arts, lifestyle (Home & Garden, Auto, Sports, Health).
 • MagPortal
  MagPortal je plnotextový zdroj informací z volně dostupných časopisů, jednoduché hledání, nereaguje na složený dotaz. Vybírá informace prohlížením seznamu nebo zadáním do vyhledávání tlačítkem Search. Seznam témat viz anglická anotace, je v každé položce dále členěn. Uživatel také může využít prohlížení nedávno nalezených článků uložených na svém účtu nebo požadovat zobrazení podobných článků. Má manažer na "organizování dokumentů".
  Business Health
  Computers & Electronics     Internet
  Education & Reference Pets & Animals
  Entertainment & Leisure Science & Technology
  Family & Home Society, Politics & Culture
  Finance & Investment Sports & Recreation
 • Buzzle.com
  Buzzle.com má kolekci přes 350 000 článků od nejlepších autorů na webu. Lze vyhledávat pomocí advanced article search - prohledává publikace roztříděné tématicky z nejrůznějších oblastí od témat běžného života až po vysoké školství, vládu a potravinářství. Lze také prohledávat měsíční archiv článků a vyhledávat vlastními klíčovými slovy. Plnotextový.
 • Scitopia
  Scitopia je federální vyhledávání v oblasti vědy a techniky. K dispozici je slovník klíčových slov z názvů nebo lze vyhledávat volně volenými slovy z názvu. Prohledává 3.5 mil. dokumentů z období 350 let (článků z časopisů, příspěvků z konferencí, norem, patentů atd.). Uživatelsky komfortní.