Výukové materiály vyučujících

Služba "Zpřístupňování výukových materiálů" je určena vyučujícím, kteří z jakéhokoli důvodů nezpřístupňují materiály elektronicky nebo potřebují zpřístupnit materiály, které není možné elektronicky sdílet. Každý vyučující má možnost nechat v knihovně materiály pro své studenty, kteří si je mohou půjčit buď prezenčně, nebo absenčně (dle určení vyučujícího). Tyto materiály bude vydávat služba ve 3. patře a evidovat každé vypůjčení v přiloženém formuláři (jméno a ID studenta, datum vypůjčení a název vypůjčeného dokumentu). Materiály služba poskytne kterémukoliv studentovi, který si o ně u pultu řekne, omezení na určitou skupinu studentů není možné. Dá se však předpokládat, že pro materiály si budou chodit výhradně studenti daného vyučujícího. Za poškození materiálů, či jejich odcizení studentem knihovna nezodpovídá. Zanechat u nás mohou vyučující materiály k okopírování, časopis, CD, DVD či jiný nosič. Tímto způsobem nezpřístupňujeme knihy a větší počty čísel časopisů (jsme prostorově omezeni, proto budeme zpřístupňovat materiály pouze v rozumném množství). Pokud má vyučující zájem tuto službu využít, může materiály donést přímo do knihovny (po domluvě se sl. Biernátovou) a vše vyřídit na místě. Další možností je zaslat materiály interní poštou a společně s dokumenty, nebo emailem zaslat podmínky zpřístupňování. Materiály nepřijímáme v elektronické podobě.

Pokyny pro vyučující:
  1. Jednotlivé materiály dodávejte v eurosložce nebo papírové složce a zřetelně vyznačte stručný název materiálu a výpůjční dobu. Pokud chcete poskytovat více materiálů zvlášť, mějte je vždy ve zvláštní složce.
  2. Určete, zda má být materiál poskytován prezenčně nebo absenčně (a na jak dlouho).
  3. Přidejte informaci o tom, od kdy do kdy chcete, aby materiály byly v knihovně k dispozici a zda je chcete po vypršení doby zpřístupnění zaslat zpět interní poštou nebo zlikvidovat.
  4. Rozhodněte se, zda chcete formuláře o půjčování dokumentu zaslat ve formě PDF (scan) na email, fyzicky interní poštou nebo je nechcete zaslat vůbec.
  5. Kontaktní osobou pro tuto službu je Bc. Olga Biernátová, biernatova@knihovna_utb_cz, klapka 4803. S jakýmkoliv požadavkem, dotazem či připomínkou se obracejte na ni.
  6. Připište vždy minimálně své jméno, fakultu a emailový kontakt.
Aktuálně dostupné materiály: