Aktion Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru a slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:
- individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách (viz dále).
- institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

V čele programu AKTION stojí desetičlenné paritně složené řídící grémium, jehož členy jsou zástupci ministerstev školství a VŠ obou zemí. Řídící grémium posuzuje třikrát ročně návrhy projektů programu AKTION. Uchazečům o stipendium jsou přiznány stipendijní měsíce stipendijní komisí programu AKTION na základě hodnocení expertů.

Administraci programu AKTION vykonává Jednatelství AKTION se sídlem v Praze. Kontaktním místem v Rakousku je Zentrum für Intenationale Kooperation & Mobilität des OeAD-GmbH / Centrum pro mezinárodní spolupráci a mobilitu se sídlem ve Vídni.