Brazílie

2013 - 2014
Universidade Feevale - Stasiaková Nikola (FMK)