Chci studovat v zahraničí

NEM_0949.jpg

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak praktická stáž (viz menu vpravo).

Užitečným pomocníkem při získávání informací o zahraničních pobytech a institucích je webový portál xchange.utb.cz.

Nejrozšířenějším programem evropské spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání s finanční podporou na zahraniční partnerské instituci je Erasmus+, mezi jehož hlavní aktivity patří především studijní pobyty a pracovní stáže vysokoškolských studentů v zahraničí v délce 3-12 měsíců, pedagogické stáže vysokoškolských učitelů a školení zaměstnanců v zahraničí v délce 2-60 dnů, zavádění Evropského kreditního systému (ECTS) apod.

UTB finančně podporuje výjezdy studentů, kteří chtějí studijní nebo pracovní pobyt realizovat na jakékoli zahraniční instituci na světě mimo rámec jakéhokoli výměnného programu = tzv. Freemovers.

Další možností výjezdu do zahraničí patří stipendijní programy realizované Domem zahraniční spolupráce (www.dzs.cz), a to především:

Aktion Česká republika - Rakousko

Bilaterální program zajišťující stipendijní podporu jednotlivců (semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia pro studenty, stipendia pro pedagogy, habilitační stipendia pro post-doktorandy apod.) a dotace na realizaci česko-rakouských projektů spolupráce ve vědě a vzdělávání.

Akademická informační agentura (AIA)

Zajišťuje výběrová řízení pro studenty a akademické pracovníky českých veřejných vysokých škol na stipendijní místa do téměř 40 zemí světa na základě bilaterálních dohod.

CEEPUS

Středoevropský výměnný program mezi vysokými školami ve střední a jihovýchodní Evropě (semestrální pobyty, letní školy a exkurze jak studentů, tak pedagogů).

Norské fondy a fondy EHP

Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce mezi školami v ČR, na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku (projekty mobilit/stáží a projekty institucionální spolupráce).

SCIEX

Podpora realizace výzkumných záměrů českých doktorandů a post-doktorandů na švýcarských pracovištích.

Fulbrightova stipendia pro studium a výzkum v USA

Pro studenty navazujících magisterských a doktorských studijních programů.

Visegrádská stipendia

Pro studenty navazujících magisterských a doktorských studijních programů.