Double degree programy

NEM_0838.jpg

UTB se podílí na přípravě a realizaci společných studijních programů - double degree (DD). V oblasti internacionalizace se pro univerzitu jedná o jednu z priorit.

REALIZOVANÉ PROGRAMY

Fakulta technologická

  • DD (doktorská úroveň) s Blaise Pascal University ve Francii ve studijním oboru Technologie makromolekulárních látek.

Fakulta managementu a ekonomiky

  • DD (bakalářská a navazující magisterská úroveň) s Huddersfield University Business School (HUBS), Velká Británie, ve studijním oboru Ekonomika a management.


PŘIPRAVOVANÉ PROGRAMY

V roce 2013 získala UTB centralizovaný rozvojový projekt MŠMT na podporu vytváření společných studijních programů (v rámci dané výzvy získaly tento projekt pouze 4 české veřejné vysoké školy). Samotná realizace programů se předpokládá od akademického roku 2014/2015.

Cílem projektu je vytvořit následující společné studijní programy mezi UTB a zahraničními institucemi:

Fakulta technologická

  • DD (doktorská úroveň) se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě, Slovensko, ve studijním oboru Technologie makromolekulárních látek.

Fakulta aplikované informatiky

  • DD (navazující magisterská úroveň) se State University of New York, USA, ve studijním oboru Integrované systémy v budovách.

Fakulta humanitních studií

  • DD (magisterská úroveň) s University in Bydgoszcz, Polsko, ve studijním oboru Učitelství pro první stupeň základní školy.

Potřebujete další informace, hledáte partnery nebo připravujete novou spolupráci v oblasti společných studijních programů se zahraničím? Kontaktujte nás - KONTAKTY.