ESPA UK - nabídka stáží

ESPA UK nabízí stáže v různých oborech. Stáže jsou poskytovány na dobu 6 (příp. 12) měsíců, v různých městech ve Velké Británii.

Požadována je výborná znalost anglického jazyka úrovně alespoň B2, ideálně však C1/C2.

Nástup na stáže je požadován co nejdříve.

Stážistům je proplaceno ubytování a doprava až do výše 1000€ měsíčně.

Facebooková stránka organizace zde.

Více informací o jednotlivých pozicích a požadavcích na ně najdete v přiložených dokumentech: