FAQ

Je možné vycestovat na zahraniční instituci, se kterou nemá UTB uzavřenou bilaterální smlouvu?

 

Ne, Erasmus výukový pobyt nebo školení (v případě VŠ instituce) není možné realizovat na instituci, která nevlastní Erasmus University Charter a nemá s UTB uzavřenou bilaterální smlouvu. Chcete-li s institucí smlouvu uzavřetí, kontaktujte Vašeho proděkana pro mezinárodní vztrahy nebo Mezinárodní oddělení UTB.

 

Počítají se náklady za nocleh během cesty z/do místa pobytu v zahraničí do cestovních nákladů (např. nocleh v Praze z důvodů ranního odletu letadla)?

Ne, tyto náklady jsou považovány za pobytová a počítají se do denní sazby. Za cestovní náklady se považují pouze náklady na dopravu samotnou, tj. letenka, autobus, vlak apod. vynaložené v souvislosti s dopravou do místa realizace přednášek, školení, a zpět.

 

Co se stane s finančními prostředky, které jsem během své mobility ušetřil/a (nedosáhl/a jsem maximálních limitů na den)?

Finanční prostředky, na které máte za daný počet dní nárok, ale z důvodu např. levného ubytování, neutratíte, zůstávají v rozpočtu pro další mobility zaměstnanců. Pokud tedy více vyjíždějících pracovníků ušetří, ve finále je možné realizovat  vyšší počet cest než jaký byl plánovaný.

 

Je počet výjezdů v rámci programu Erasmus pro zaměstnance, ať už na výukový pobyt nebo školení, nějakým způsobem omezen?

Ne, žádná omezení stanovena nejsou. Ovšem na UTB bylo interně stanoveno, že každý pedagog by měl vyjet maximálně 1x za semestr. 

Přednost by měla být dána těm zájemcům, kteří Erasmus výukový pobyt nebo školení doposud neabsolvovali.