Koordinátoři

INSTITUCIONÁLNÍ KOORDINÁTOR

Prorektor pro mezinárodní vztahy

Mgr. Pavel KRUTIL

E-mail: krutil@fmk_utb_cz

Tel: +420 576 032 032

Místnost: 427/U13

 

FAKULTNÍ KOORDINÁTOŘI

Fakulta technologická - Proděkan pro mezinárodní vztahy a sociální záležitosti

doc. Ing. Roman ČERMÁK, Ph.D.

E-mail: cermak@ft_utb_cz

Tel: +420 57 603 1345

Místnost: 312 / U1

 Fakulta managementu a ekonomiky - Proděkan pro mezinárodní vztahy

RNDr. Bedřich ZIMOLA, Ph.D

E-mail: zimola@fame_utb_cz

Tel: +420 57 603 2507

Místnost: 312A/U2

Fakulta multimediálních komunikací - Proděkan pro mezinárodní vztahy

Mgr. Richard VODIČKA

E-mail: vodicka@fmk_utb_cz

Tel: +420 57 603 8051

Místnost: 260 / U42

Fakulta aplikované informatiky - Proděkan pro zahraniční vztahy a propagaci

doc. Ing. Marek KUBALČÍK, Ph.D.

E-mail: kubalcik@fai_utb_cz

Tel: +420 57 603 5198

Místnost: A516 / U5

Fakulta humanitních studií - Proděkan pro vnější vztahy

PhDr. Jana SEMOTAMOVÁ

E-mail: semotamova@fhs_utb_cz

Tel: +420 57 603 2030

Místnost: 232 / U2

Fakulta logistiky a krizového řízení - Proděkan pro vnější vztahy a CŽV

doc. Ing. Zuzana TUČKOVÁ, Ph.D.

E-mail: tuckova@flkr_utb_cz

Tel.: +420 57 603 2083

Místnost: UH1/1.17