Mezinárodní projekty

Jednou z cest rozvoje internacionalizace na UTB je zapojení do mezinárodních projektů (vzdělávacích / vědeckovýzkumných).

Mezinárodní vzdělávací projekty zvyšují prestiž univerzity v zahraničí a rozvíjí vzájemné vztahy mezi institucemi v různých oblastech - např. mobility studentů/akademických pracovníků, příprava a realizace společných studijních programů, výměna znalostí a zkušeností mezi partnery, společné konference, podpora kvality, vliv na umístění instituce v celosvětových žebříčcích apod.

Jak se zapojit? (seznam vybraných projektů)

AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

AKTION Česká republika - Rakousko

AMVIA Americká vědecká informační agentura

CEEPUS

ERASMUS MUNDUS

ERASMUS+

Základní informace, popis programu a jeho aktivity naleznete ZDE

  1. projekty Mobility osob
  2. projekty Spolupráce
  3. reformy a centralizované aktivity
  4. další možnosti spolupráce

Norské fondy a fondy EHP

TEMPUS

VISEGRAD FUND

Potřebujete další informace, hledáte partnery nebo připravujete novou spolupráci se zahraničím? Kontakujte nás!

 

ZAPOJENÍ UTB V MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH (probíhající projekty)

2017 - 2019 ERASMUS+ KA107 Credit Mobility
(Izrael)
Koordinátor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2017 - 2018 SHARE (ASEAN-EU)
Koordinátor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2015 - 2017 ERASMUS+ KA107 Credit Mobility
(Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan Ukraine, Russia)
Koordinátor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2012 - 2016 IMPRESS - Improving the Efficiency of Student Services

Koordinátor: Northumbria University, Velká Británie

2013 - 2017 EFFORT - Education Force: Driving Mobility for EU - East Europe Cooperation

Koordinátor: Alexander Technological Institution of Thessaloniki, Řecko

2013 - 2017 EACEA II - Euro-Asian Cooperation for Excellence and Advancement II

Koordinátor: University of Ljubljana, Slovinsko

CEEPUS.jpg

CEEPUS

Fakulta managementu a ekonomiky je zapojena do následující sítě:
- řešitel za FaME: Ing. Přemysl Pálka, Ph.D. (ppalka@fame_utb_cz)

  1. 2014 - 2015 Rural Tourism Programs Network CIII-SK-0505-00-1415

Fakulta technologická je zapojena do následujících sítí:
- řešitel za FT: Ing. Jitka Baďurová, Ph.D. (badurova@ft_utb_cz)

  1. CIII-PL-0033-10-1516: Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study
  2. CIII-RO-0202-08-1516: Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region
  3. CIII-SK-0067-00-1516: ADVANCES IN MACHINING - innovation procedures for joint education and research part 2
  4. CIII-HR-0108-00-1516: Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering

ZAPOJENÍ UTB V MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH (ukončené projekty)