Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP jsou programy v rámci zeměmi EU  a Islandem, Lichtenštejnskem a Norským království. Výzvy jsou vždy vyhlašovány jednotlivě a každá výzva může mít svá speciální kritéria a specifikace. Konkrétní výzvy s více informacemi naleznete zde. Do programu se mohou zapojit jak jednotlivci, tak vzdělávací instituce. V rámci tohoto programu jsou podporovány tři typy programů.

Projekty mobilit a stáže

Projekty mobilit

 • Grantovou žádost podává česká vzdělávací instituce
 • Maximální délka projektu je 1 rok
 • Do projektu musí být zapojen minimálně 1 partner z donorských zemí
 • Maximální grant: 20 000 EUR v rámci fondů EHP, 50 000 EUR v rámci Norských fondů
 • V rámci projektu není povinnost se podílet na spolufinancování projektů

Mobilita studentů

 • Mobilita je určena pro studenty VŠ, VOŠ a konzervatoří
 • Délka studijních mobilit je v rozmezí od 3 do 10 měsíců

Mobilita pracovníků ve vzdělávání

Do mobilit se mohou zapojit učitelé, akademičtí pracovníci, pracovníci vedení školy, manažeři, pracovníci ekonomického a PR oddělení, administrativní pracovníci, zaměstnanci studijního a zahraničního oddělení, knihovníci, výchovní poradci a pracovníci správy školy.

V rámci mobility pracovníků ve vzdělání je možné vycestovat na následující programy:

 • Mobilita do obdobného typu instituce
 • Pracovní stáže pedagogů (1 týden - 6 měsíců)
 • Konference, semináře, workshopy, jiné kurzy
 • Stínování

Projekty institucionální spolupráce

 • Předkladatelem tohoto projektu jsou české vzdělávací instituce (školy)
 • Do projektu musí být zapojen minimálně 1 partner z donorských zemí
 • Maximální výše grantu jsou: 22 000 EUR v rámci fondů EHP, 55 000 EUR v rámci Norských fondů
 • Povinné spolufinancování na projektu je minimálně 10%
 • Maximální délka projektu je 1 rok

 V rámci tohoto projektu české vzdělávací instituce mohou žádat o následující projekty:

 • Stáže studentů a pracovníků v oblasti vzdělávání ze zapojených institucí
 • Intenzivní programy
 • Podpora spolupráce ve vzdělávání
 • Rozvoj institucí
 • Vývoj nebo příprava nových učebních nástrojů a metod

Přípravné návštěvy

 • Předkladatelem tohoto projektu jsou instituce
 • V rámci tohoto projektu mohou zájemci žádat o dva typy projektů:
  • Přípravné návštěvy (1 - 5 dní) - jsou vyhlašovány vždy ve zvláštní výzvě
  • Kontaktní seminář