O nás

Mezinárodní oddělení UTB ve spolupráci s proděkany pro mezinárodní vztahy jednotlivých fakult koordinuje univerzitní aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce se zahraničními univerzitami a organizacemi z celého světa.

MO_big.jpg

Mezi jeho základní činnosti patří:

 • mobility studentů/pracovníků do/ze zahraničí
 • zahraniční studenti na UTB (dlouhodobí, krátkodobí)
 • mezinárodní vzdělávací projekty
 • rozvoj mezinárodní spolupráce a podpora činností vedoucích ke zvýšení míry internacionalizace na UTB
 • propagace, navazování a podpora vzájemných vztahů se zahraničními institucemi
 • prezentace UTB na mezinárodních vzdělávacích veletrzích / konferencích, partnerských univerzitách, spolupracujících institucích, ambasádách, apod.
 • příprava a realizace společných studijních programů
 • příprava a realizace vzdělávacích kurzů na UTB (čeština, čínština, ruština, apod.)
 • příprava a realizace letních škol na UTB
 • organizace mezinárodních aktivit na UTB (International Days, International Week, apod.)
 • vytváření mezinárodního prostředí na univerzitě
 • šíření dobrého jména univerzity v zahraničí a zvyšování prestiže UTB jako mezinárodně uznávané instituce

Mezinárodní oddělení UTB úzce spolupracuje se studentskou organizací Buddy System Zlín, která pomáhá zahraničním studentům s každodenními starostmi a připravuje pro ně volnočasové aktivity spojené s poznáním České republiky a české kultury.

UTB je regionálním kontaktním místem v projektu EURAXESS, který je zaměřený na mobility vědecko-výzkumných pracovníků, post-doktorandů a studentů doktorských studijních programů.

Studenti, akademičtí pracovníci či zaměstnanci UTB se mohou kdykoli na Mezinárodní oddělení obrátit s otázkami, které se týkají zahraničních aktivit UTB. Pracovníci Mezinárodního oddělení Vám vždy velmi ochotně a rádi poradí.