Ostatní

Svět/Evropa

 • Braintrack - internetové adresy univerzit na celém světě
 • EURAXESS - portál pro evropské výzkumníky

Francie

Japonsko

Německo

 • DAAD - Německá akademická výměnná služba
 • Tandem - koordinační centrum česko-německých výměn mládeže

Nizozemí

Španělsko

Velká Británie

Spojené státy americké a Kanada

 • Review - Student Advantage Network
 • NAFSA - Association of International Educators
 • USDE - U.S. Department of Education
 • ETS - Educational Testing Service Network
 • CGF - Career Guidance Foundation (College Information Resource)
 • FC- Foundation Center
 • IREX - International Research Exchanges Board
 • CAORC - Council of American Overseas Research Centers

Další užitečné odkazy

Národní agentura evropských programů (NAEP)

ICM - Informační Centrum pro Mládež – webový portál nejen o vzdělávání v zahraničí

Na zkušenou.cz - informace o možnostech studia, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí