Ostatní

Stáž Erasmus pro mladé podnikatele - jedná se o nový evropský výměnný program, který umožňuje začínajícím podnikatelům pracovat po dobu až 6 měsíců společně se zkušeným podnikatelem v jeho malém či středním podniku sídlícím v jiné zemi EU

Globalplacement.com

MLÁDEŽ V AKCI - nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity

INEX - sdružení dobrovolných aktivit

AIESEC - odborné stáže v zahraničí, pro různé obory

The World of Food, Environment & Communication - nabídka pracovních stáží ve Finsku v oblasti IT, design, media, business, marketing

CISCO - nábor absolventů z celého světa z oblasti obchodu či inženýrství  

www.placement-uk.com - praxe v UK

Další užitečné odkazy

Národní agentura evropských programů (NAEP)

ESL – jazykové a vzdělávací kurzy

ICM - Informační Centrum pro Mládež – webový portál nejen o vzdělávání v zahraničí

Na zkušenou.cz - informace o možnostech studia, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí