SCIEX

Program SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland) – Fond na stipendia je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, který má za úkol snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie.

Úkolem programu SCIEX-NMSch je snížení sociálních a ekonomických nerovností v rozšířené Evropské unii pomocí posilování vědeckých kapacit a posilování spolupráce ve vědě mezi osmi novými členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) - nově i Bulharskem a Rumunskem - a Švýcarskem.

Hlavním cílem programu je vybudování a posílení vědecké spolupráce, která zajistí:

  • Rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců
  • Posílení vědeckého pokroku a inovace ve vědě
  • Vybudování či posílení sítí mezi jednotlivými vědeckými pracovníky

Realizace programu je zcela v souladu se zásadami ukotvenými v Evropské Chartě a Kodexu pro výzkumné pracovníky, které naleznete ZDE.

Profil uchazeče

Fond na stipendia je určen doktorandům nebo post-doktorandům (tzv. Junior Researcher) působícím české na instituci, která je oprávněným žadatelem programu.

Dle aktuálního rozhodnutí Řídícího výboru SCIEX (ze dne 29.3.2012) se mohou od výzvy 2012 o grant ucházet pouze:

  • Doktorandi, u kterých v době zahájení stáže uplyne minimálně 1 rok od získání předchozího titulu
  • Post-doktorandi, u kterých v době zahájení stáže uplyne maximální 5 let od získání předchozího titulu

Dále nově není možné realizovat tzv. follow-up-project (tj. úspěšní uchazeči z předchozích let se znovu nemohou ucházet o grant a pozici "fellow").

Seznam oprávněných institucí v ČR.

Více informací je dostupných zde.