Spojené státy americké

2014 - 2015

Pracovní stáž v Kashmir World Foundation - bez uvedení jména (FMK)

Pracovní stáž v Equestrian Sport Productions - Brátová Zuzana (FMK)

2013 - 2014

Pracovní stáž v Mundell & Associates, Inc - Kracíková Denisa (FAME)