Stáže v Českých centrech

Česká centra (příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí) organizuje pro studenty vysokých škol stáže.
Aktuálně se jedná o místa v Českých centrech:

  • Bratislava, na období min. 3 měsíce, nástup: duben 2016 (info ZDE)
  • Mnichov, nástup: květen 2016 (info ZDE)
  • Tel Aviv, nástup: kdykoli (info ZDE)

Díky stážím v Českých centrech získají studenti zkušenosti s podporou a organizací projektů v oblasti kultury, zdokonalí se v praktickém užití cizích jazyků, získají zajímavé kontakty v zahraničí, také se mohou účastnit kulturních akcí, které Česká centra v zahraničí pořádají. Stáže na ČC jsou neplacené, doporučujeme tedy studentům s nárokem na grant.