Stipendia pro výzkumné a studijní pobyty v Mexiku

Nabízeny jsou studijní nebo výzkumné pobyty (na rok 2016) pro české studenty MSP a DSP a postdoktorských studijních programů.

Podrobnou informaci o této nabídce najdete na našich webových stránkách.

Termín pro odevzdání přihlášek je 30. červen 2015.