Visegrádské stipendium

Blíží se datum pro zasílání žádostí o Visegrádské stipendium (Visegrad Scholarship Program – VSP) pro magisterské, doktorandské a jiné postgraduální studium (studijní, nebo výzkumný projekt po magisterském studiu).

VSP je určen studentům pocházejícím ze zemí V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovenská republika) na studium/výzkum v délce 1 nebo 2 semestry (5 nebo 10 měsíců) v jiné zemi V4, v zemích západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Kosovo), nebo státech Východního partnerství EU (Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina, Arménie, Azerbajdžán).

Stipendia jsou ve výšce 2 300 EUR/semestr.

Všechny potřebné informace o VSP lze nalézt na této webové stránce.