Výuka a školení

Zaměstnanci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus+ na výukový pobyt nebo školení (viz menu vpravo).

Program Erasmus+ je nejrozšířenějším projektem evropské spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi jehož hlavní aktivity patří především studijní pobyty a pracovní stáže vysokoškolských studentů v zahraničí v délce 3-12 měsíců, pedagogické stáže vysokoškolských učitelů a školení zaměstnanců v zahraničí v délce 2- 60 dnů.