Vnitřní předpisy UTB a FHS

Odkazy:

Směrnice FHS doplňující Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně 

Vnitřní předpisy platné podle nové legislativy

Název vnitřního předpisu

Platnost

Účinnost 

Statut FHS

 20. 6. 2017  20. 6. 2017

Volební řád AS FHS

 25. 4. 2017  25. 4. 2017

Jednací řád AS FHS

 25. 4. 2017  25. 4. 2017

Jednací řád VR FHS

 25. 4. 2017  25. 4. 2017
Disciplinární řád UTB ve Zlíně  9. 2. 2017  9. 2. 2017
Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně  27. 2. 2017  1. 9. 2017
Stipendijní řád UTB ve Zlíně  4. 4. 2017  1. 9. 2017
     
Odkazy:    
Statut UTB ve Zlíně 5. 1. 2017 5. 1. 2017
Směrnice FHS doplňující Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně    

Směrnice FHS doplňující Stipendijní řád UTB ve Zlíně

1. 9. 2017 1. 9. 2017