Vnitřní předpisy UTB a FHS

Vnitřní předpisy platné podle nové legislativy

Název vnitřního předpisu

Platnost

Účinnost 

Statut UTB ve Zlíně

I. změna Statutu FHS

(Úplné znění Statutu FHS)

5. 1. 2017

12. 12. 2017

5. 1. 2017

1. 1. 2018

Disciplinární řád UTB

9. 2. 2017 9. 2. 2017

Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně

27. 2. 2017 1. 9. 2017
Stipendijní řád UTB ve Zlíně 4. 4. 2017 1. 9. 2017
Statut FHS 20. 6. 2017 20. 6. 2017
Jednací řád VR FHS 25. 4. 2017 25. 4. 2017
Pravidla průběhu studia ve SP uskutečňovaných na FHS 19. 9. 2017 19. 9. 2017
Volební řád AS FHS 25. 4. 2017 25. 4. 2017
Jednací řád AS FHS 25. 4. 2017 25. 4. 2017
Směrnice FHS doplňující Stipendijní řád UTB ve Zlíně 1. 9. 2017 1. 9. 2017