1. sociální konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na 1. sociální konferenci na téma Transformace pobytových sociálních služeb jako posun v kvalitě a dostupnosti , kterou pořádá Ústav pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje ve dnech 14. – 15. května 2009 ve Zlíně. Více informací naleznete na http://www.sockonference.fhs.utb.cz/ .