1st International Week

Týdenní setkání s pedagogy z partnerských univerzit, 1 st International Week, pořádá v příštím týdnu Mezinárodní oddělení UTB. Zahraniční hosté z Polska, Maďarska, Rakouska, Ruska, Norska, Finska, Egypta aj. zemí si prohlédnou budovy, laboratoře a další zázemí pro studenty, jež na UTB odpovídá evropským standardům. Cílem je poznat zahraniční partnery osobně, případně prohloubit již existující spolupráci, a ukázat jim univerzitu a Zlínský kraj. „To vše by mohlo vést ke zvýšení zájmu zahraničních studentů o studium u nás,“ uvedla prorektorka pro mezinárodní vztahy doc. Ing. Berenika Hausnerová, Ph. D. Někteří z hostů mají připraveny přednášky pro studenty UTB.