7. mezinárodní konference: "Vitamins - Nutrition and Diagnostics"

7. mezinárodní konference „Vitamins – Nutrition and Diagnostics “ se bude konat ve dnech 19. – 21. září 2007 na České zemědělské univerzitě v Praze 6 – Suchdole, v prostorách kongresového centra . Hlavními pořadateli konference jsou Radanal, s.r.o., Pardubice, Společnost pro výživu Praha a Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Konferenci podporuje řada sponzorů, vystavovatelů a mediálních partnerů. . Konference je zařazena do akcí IADSA (International Alliance of Dietary/Food Supplement Associations ), a také do systému vzdělání České lékařské komory, České lékárnické komory a Asociace sester. Z každé konference se vydává Sborník abstraktů přednášek a posterů (v angličtině). Přednášky se konají v anglickém jazyce, pouze ve čtvrtek dopoledne v češtině. Jako vždy je část programu věnována analytickým metodám a novinkám v přístrojovém vybavení. Na konferenci se vždy vytvoří příznivá atmosféra a navazují se kontakty mezi českými a zahraničními odborníky z oblasti chemie, potravinářství, farmacie a medicíny. Srdečně Vás zveme!