Akademický senát FAI zvolil kandidáta na jmenování děkanem

Akademický senát Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně dnes na svém řádném zasedání zvolil kandidáta na jmenování děkanem. Stal se jím dosavadní děkan doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., který fakultu úspěšně řídí již čtyři roky. Po jmenování rektorem bude ve funkci pokračovat i v následujících letech 2018 – 2022.

Jak potvrdil předseda volební komise Ing. Jiří Korbel, Ph.D., byl doc. Adámek jediným navrženým kandidátem na zvolení děkanem a akademický senát jej zvolil  jednohlasně.

Na univerzitě působí doc. Adámek již od roku 1997, zpočátku jako odborný asistent na Fakultě technologické, později jako proděkan, ředitel ústavu a zástupce ředitele Regionálního výzkumného centra CEBIA- Tech. Má řadu zkušeností z řešení velkých výzkumných projektů a smluvního výzkumu pro praxi, a také s vedením  prací studentské odborné činnosti, bakalářských, diplomových a doktorských prací. Je docentem v oboru Řízení strojů a procesů a oblastmi jeho odborného zájmu jsou měření technologických veličin, problematika elektronických zabezpečovacích systémů, kamerové systémy a elektromagnetická kompatibilita.

 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player