Akademický senát

Důležitá usnesení

  • Usnesení č. 143/3 Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, přijaté na řádném zasedání dne 17. ledna 2012
  • Usnesení č. 9/1 Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, přijaté na mimořádném zasedání dne 7. února 2012
  • Odkazy na dokumenty k projednávání věcného záměru zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům

Propagační materiály

Složení

Zasedání

Akademické senáty fakult