Akreditované studijní programy

Seznam akreditovaných studijních programů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

verze 30. ledna 2017

Kód studijního programu (STUD Prog) 1), 2) Název studijního programu Kód studijního oboru KKOV 3), (ISCED) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích 4) Forma studia 5) Platnost akreditace do Poznámka:  
B MN P FS,A
Fakulta managementu a ekonomiky
B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R049 Účetnictví a daně 3     P,K 31.12.2020  
    6202R065 Veřejná správa a regionální rozvoj 3     P,K 31.8.2019  
N 6202 Hospodářská politika a správa 6202T010 Finance   (2)   P,K 31.12.2021  
    6202T065 Veřejná správa a regionální rozvoj   (2)   P,K 31.7.2023  
N 6202 Economic Policy and Administration 6202T010 Finance   (2)   P,K,A 31.12.2021  
P 6202 Hospodářská politika a správa 6202V010 Finance     4 P,K 1.9.2020  
P 6202 Economic Policy and Administration 6202V010 Finance     4 P,K,A 1.9.2020  
B 6208 Ekonomika a management 6208R038 Management a ekonomika 3     P,K 31.12.2019  
    6208R060 Marketing*) 3     P,K 31.10.2019 dostudování stávajících studentů
    6202R071 Finanční řízení podniku*) 3     P,K 31.10.2019 dostudování stávajících studentů
B 6208 Economics and Management 6208R038 Management and Economics 3     P,K,A 31.12.2019  
N 6208 Ekonomika a management 6208T115 Management a marketing   (2)   P,K 31.12.2020  
    6208T085 Podniková ekonomika   (2)   P,K 31.12.2020  
    6208T116 Průmyslové inženýrství   (2)   P,K 31.8.2019 dostudování stávajících studentů
    6208T178 (345) Management ve zdravotnictví   (2)   P,K 31.7.2021  
N 6208 Economics and Management 6208T115 Management and Marketing   (2)   P,K,A 31.12.2020  
    6208T133 Business Administration   (2)   P,K,A 31.12.2020  
P 6208 Ekonomika a management 6208V038 Management a ekonomika     4 P,K 1.9.2020  
P 6208 Economics and Management 6208V038 Management and Economics     4 P,K,A 1.9.2020  
B 6209 Systémové inženýrství a informatika 6209R034 Řízení výroby a kvality 3     P,K 31.8.2019  
N6209 Systémové inženýrství a informatika 6208T116 Průmyslové inženýrství   (2)   P,K 31.5.2020  
Fakulta multimediálních komunikací
B 7202 Mediální a komunikační studia 8206R037 Marketingové komunikace 3     P,K 31.3.2022  
N 7202 Mediální a komunikační studia 8206T037 Marketingové komunikace   (2)   P,K 31.3.2022  
N 7202 Media and Communications Studies 8206T037 Marketing Communications   (2)   P,K,A 31.3.2022  
B 8206 Výtvarná umění 8206R102 Multimédia a design 3     P,K 31.12.2021  
    8206R115 Klasická animovaná tvorba 3     P 31.8.2019 dostudování stávajících studentů
N 8206 Výtvarná umění 8206T102 Multimédia a design   (2)   P,K 31.12.2021  
P 8206 Výtvarná umění 8206V102(211) Multimedia a design     3 P,K 31.5.2022  
P 8206 Visual Arts 8206V102 (211) Multimedia and Design     3 P,K,A 31.5.2022  
B 8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby 8204R002 Animovaná tvorba 3     P 31.12.2020  
    8204R024 Produkce 3     P 31.12.2020  
    8204R038 Audiovizuální tvorba 3     P 31.12.2020  
N 8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby 8204T002 Animovaná tvorba   (2)   P 31.12.2020  
    8204T024 Produkce   (2)   P 31.12.2020  
    8204T038 Audiovizuální tvorba   (2)   P 31.12.2020  
N 6202 Hospodářská politika a správa 6202T096 (340) Řízení netržních a sociálních služeb   (2)   P,K 31.8.2019 dostudování stávajících studentů
Fakulta technologická
B 2808 Chemie a technologie materiálů 2808R009 Chemie a technologie materiálů 3     K 31.8.2019 dostudování stávajících studentů
    2808R018 Inženýrství ochrany životního prostředí 3     P,K 31.8.2019  
    3911R011 Materiálové inženýrství 3     P 31.8.2019  
    2808R010 (543) Polymerní materiály a technologie 3     P,K 31.8.2019 (K)
31.5.2020 (P)
 
N 2808 Chemie a technologie materiálů 2808T018 Inženýrství ochrany životního prostředí   (2)   P,K 31.5.2023  
    3911T011 Materiálové inženýrství   (2)   P,K 31.5.2023  
    2808T019 Inženýrství polymerů   (2)   P,K 31.5.2023  
N 2808 Chemistry and Materials Technology 2808T019 Polymer Engineering   (2)   P,K,A 31.5.2023  
P 2808 Chemie a technologie materiálů 2808V006 Technologie makromolekulárních látek     4 P,K 31.12.2020  
    2808V009 Chemie a technologie materiálů     4 P,K 31.8.2019 dostudování stávajících studentů
P 2808 Chemistry and Materials Technology 2808V006 Technology of Macromolecular Substances/Compounds     4 P,K,A 31.12.2020  
    2808V009 Chemistry and Materials Technology     4 P,K,A 31.8.2019 dostudování stávajících studentů
B 2901 Chemie a technologie potravin 2901R018 Chemie a technologie potravin**) 3     P,K 31.8.2019  
    2901R018 Chemie a technologie potravin 3     P,K 31.8.2019  
    2901R026 Technologie a řízení v gastronomii 3     P,K 31.8.2019  
    2901R029 (541) Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů 3     P,K 31.12.2021  
N 2901 Chemie a technologie potravin 2901T019 Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin   (2)   P,K 31.8.2019  
    2901T020 Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky   (2)   P 31.8.2019  
    2901T027 Chemie potravin a bioaktivních látek   (2)   P 1.11.2019  
    2901T013 Technologie potravin   (2)   P,K 31.12.2024  
    2901T031 (442) Technologie tuků, detergentů a kosmetiky   (2)   P,K 31.12.2024  
P 2901 Chemie a technologie potravin 2901V013 Technologie potravin     4 P,K 31.12.2024  
P 2901 Chemistry and Food Technology 2901V013 Food Technology     4 P,K,A 31.12.2024  
B 3909 Procesní inženýrství 3201R001 Technologická zařízení 3     P,K 1.3.2023  
N 3909 Procesní inženýrství 3201T007 Konstrukce technologických zařízení   (2)   P,K 31.5.2023  
    3201T008 Výrobní inženýrství   (2)   P,K 31.5.2023  
    3911T023 Řízení jakosti   (2)   P,K 31.5.2023  
P 3909 Procesní inženýrství 3909V013 (520) Nástroje a procesy     4 P,K 1.3.2023  
P 3909 Process Engineering 3909V013 (520) Tools and Processes     4 P,K,A 1.3.2023  
Fakulta logistiky a krizového řízení
B 3909 Procesní inženýrství 3909R011 (345) Ovládání rizik 3     P,K 31.8.2019  
B 2825 Ochrana obyvatelstva 7401R012 Ochrana obyvatelstva 3     P,K 31.8.2019  
B 3953 Bezpečnost společnosti 3904R031 (422) Řízení environmentálních rizik 3     P 31.8.2019  
N 3953 Bezpečnost společnosti 3909T015 (860) Bezpečnost společnosti   (2)   P 31.3.2020  
Fakulta aplikované informatiky
B 3902 Inženýrská informatika 3902R052 (482) Informační a řídicí technologie 3     P,K 31.8.2019  
    3902R039 Bezpečnostní technologie, systémy a management 3     P,K 31.5.2024  
    3902R057 (482) Informační technologie v administrativě 3     P 31.8.2019  
    3902R031 Softwarové inženýrství 3     P 31.12.2019  
    3902R065 (481) Inteligentní systémy s roboty 3     P,K 31.3.2020  
B 3902 Engineering Informatics 3902R052 (482) Information and Control Technologies 3     P,A 31.8.2019  
N 3902 Inženýrská informatika 1802T007 Informační technologie   (2)   P,K 31.8.2019  
    3902T037 Automatické řízení a informatika   (2)   P,K 31.5.2022  
    3902T039 Bezpečnostní technologie, systémy a management   (2)   P,K 31.5.2023  
    7504T077 Učitelství informatiky pro střední školy   (2)   P 31.12.2022  
    3902T045 Počítačové a komunikační systémy   (2)   P,K 31.5.2022  
    3902T048 Integrované systémy v budovách   (2)   P 1.11.2022  
N 3902 Engineering Informatics 3902T048 Integrated Systems in Buildings   (2)   P,A 1.11.2022  
    3902T063 (523) Advanced Security Technologies   (2)   P,A 31.8.2019  
    1802T007 (523) Information Technology   (2)   P,A 31.8.2019  
    3902T039 (523) Security Technologies, Systems and Management   (2)   P,A 31.5.2023  
P 3902 Inženýrská informatika 3902V023 Inženýrská informatika     4 P,K 31.8.2019  
    3902V037 Automatické řízení a informatika     4 P,K 31.8.2019  
P 3902 Engineering Informatics 3902V023 Engineering Informatics     4 P,K,A 31.8.2019  
    3902V037 Automatic Control and Informatics     4 P,K,A 31.8.2019  
Fakulta humanitních studií
B 7507 Specializace v pedagogice 7504R253 Učitelství odborných předmětů pro střední školy 3     K 31.8.2019  
    7502R011 Sociální pedagogika***) 3     K 31.8.2019 dostudování stávajících studentů
    7502R011 Sociální pedagogika 3     P,K 31.7.2020  
    7531R001 Učitelství pro mateřské školy 3     P,K 31.8.2019  
    7507R088 (142) Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře 3     P,K 31.8.2019  
N 7507 Specializace v pedagogice 7501T010 Pedagogika předškolního věku****)   (2)   P,K 1.11.2020  
    7502T011 Sociální pedagogika****)   (2)   K 31.7.2020  
    7502T011 Sociální pedagogika***)   (2)   K 31.8.2019 dostudování stávajících studentů
N 7501 Pedagogika 7502T011 Sociální pedagogika****)   (2)   P 31.8.2019  
P 7501 Pedagogika 7501V008 Pedagogika     4 P,K 31.8.2019  
N 7508 Sociální práce 6731T012 Sociální práce   (2)   P 31.8.2019  
M7503 Učitelství pro základní školy 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základní školy   5   P 31.12.2019  
B 5341 Ošetřovatelství 5341R009 Všeobecná sestra 3     P,K 31.7.2020  
B 5349 Porodní asistence 5341R007 Porodní asistentka 3     P,K 31.7.2020  
B5350 Zdravotně sociální péče 5345R031 Zdravotně sociální pracovník 3     P,K 31.8.2019  
B 7310 Filologie 7310R235 Anglický jazyk pro manažerskou praxi 3     P 30.11.2020  
    7310R250 Německý jazyk pro manažerskou praxi 3     P 30.11.2020  
B 7310 Philology 7310R235 English for Business Administration 3     P,A 30.11.2020  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
P 3924 Materiálové vědy a inženýrství 3911V040 Biomateriály a biokompozity     4 P,K 31.8.2020  
P 3924 Materials Science and Engineering 3911V040 Biomaterials and Biocomposites     4 P,K,A 31.8.2020  
P 3972 Nanotechnologie a pokročilé materiály 3942V006 Nanotechnologie a pokročilé materiály     4 P,K 31.8.2020  
P 3972 Nanotechnology and Advanced Materials 3942V006 Nanotechnology and Advanced Materials     4 P,K,A 31.8.2020  


 

*) Studijní program a studijní obor uskutečňovaný spolu s Vyšší odbornou školou ekonomickou ve Zlíně (§ 81 zákona).  

**) Studijní program a studijní obor uskutečňovaný spolu s Vyšší odbornou školou potravinářskou a Střední průmyslovou školou mlékárenskou v Kroměříži (§ 81 zákona).  

***) Studijní program a studijní obor uskutečňovaný spolu s Institutem mezioborových studií Brno (§ 81 zákona). 

****) Oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr.

_____________________________________    

1) Kódy studijních programů (STUDPROG): B – bakalářský studijní program, N – magisterský studijní program navazující na      studijní program bakalářský, M – magisterský studijní programy, P – doktorský studijní program.

2) Profil na základě akreditační žádosti nebyl stanoven.

3) Kódy studijních oborů (KKOV): R – bakalářský  studijní program, T – magisterský studijní program, V – doktorský studijní program.

4) Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský.

5) P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia; A – studijní programy (studijní obory) uskutečňované v anglickém jazyce.