Archív pokynů kvestora

rok 2017

 • Pokyn kvestora č. 21/2017 - nahrazen Pokynem kvestora č. 4/2018
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 20/2017
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-9/2017
   
 • Pokyn kvestora č. 20/2017 - nahrazen Pokynem kvestora č. 21/2017
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 16/2017
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-6/2017
   
 • Pokyn kvestora č. 16/2017 - nahrazen Pokynem kvestora č. 20/2017
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 9/2017
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-3/2017
   
 • Pokyn kvestora č. 15/2017 - nahrazen Pokynem kvestora č. 7/2018
  - ruší platnost Pokynu kvestora č. 20/2016
  - O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
   
 • Pokyn kvestora č. 9/2017 - nahrazen Pokynem kvestora č. 16/2017
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 24/2016
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-12/2016
   
 • Pokyn kvestora č. 7/2017 - nahrazena Pokynem kvestora č. 5/2018
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 10/2016
  - Předpokládané režimy veřejných zakázek na dodávky a služby v roce 2017
  • Příloha č. 1 - Přehled vysoutěžených dlouhodobých smluv na dodávky a služby

   
 • Pokyn kvestora č. 6/2017 - nahrazena Pokynem kvestora č. 6/2018
  - Pořizování dodávek v dynamických nákupních systémech zavedených na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
  • Příloha č. 1 - Přehled CPV kódů spadajících pod DNS na dodávku výpočetní technky ID 675
  • Příloha č. 2 - Přehled CPV kódů spadajících pod DNS na dodávku laboratorních přístrojů a měřící techníky ID 690

   
 • Pokyn kvestora č. 3/2017 - nahrazen Pokynem kvestora č. 3/2018
  - ruší platnost Pokynu kvestora č. 3/2016
  - Účtování kurzových rozdílů a bankovních poplatků pro rok 2017
   
 • Pokyn kvestora č. 2/2017 - nahrazen Pokynem kvestora č. 2/2017
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 2/2016
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad
   
 • Pokyn kvestora č. 1/2017 - nahrazen Pokynem kvestora č. 1/2018
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 1/2016
  - Účtový rozvrh na rok 2017
   

rok 2016

 • Pokyn kvestora č. 26/2016 - nahrazen Pokynem kvestora č. 10/2017
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 22/2016
  - Organizace projektů GAMA
   
 • Pokyn kvestora č. 24/2016 - nahrazen Pokynem kvestora č. 9/2017
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 19/2016
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-9/2016
   
 • Pokyn kvestora č. 22/2016 - nahrazen Pokynem kvestora č. 26/2016
  - Organizace projektů GAMA
   
 • Pokyn kvestora č. 21/2016
  - Dodatek č. 1 k Pokynu kvestora č. 11/2016 Uplatňování nepřímých nákladů ve všech zdrojích pro rok 2016
   
 • Pokyn kvestora č. 20/2016 - nahrazen Pokynem kvestora č. 15/2017
  - ruší platnost Pokynu kvestora č. 9/2016
  - O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
   
 • Pokyn kvestora č. 19/2016 - nahrazen Pokynem kvestora č. 24/2016
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 16/2016
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-6/2016
   
 • Pokyn kvestora č. 18/2016
  - Harmonogram fyzických inventur 2016
   
 • Pokyn kvestora č. 17/2016 - nahrazen Pokynem kvestora č. 8/2017
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 15/2016
  - Sazebník pro přeúčtování výkonů autodopravy celouniverzitních vozidel
   
 • Pokyn kvestora č. 16/2016 - nahrazen Pokynem kvestora č. 19/2016
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 5/2016
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-3/2016
   
 • Pokyn kvestora č. 15/2016 - nahrazen Pokynem kvestora č. 17/2016
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 13/2016
  - Sazebník pro přeúčtování výkonů autodopravy celouniverzitních vozidel
   
 • Pokyn kvestora č. 14/2016 - nahrazen Pokyne kvestora č. 12/2017
  - Financování výroby publikací v Nakladatelství UTB
   
 • Pokyn kvestora č. 13/2016 - nahrazen Pokynem kvestora č. 15/2016
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 4/2016
  - Sazebník pro přeúčtování výkonů autodopravy celouniverzitních vozidel
   
 • Pokyn kvestora č. 12/2016
  - Harmonogram přípravy fyzických inventur 2016
   
 • Pokyn kvestora č. 11/2016 - nahrazuje Pokyn kvestora č. 5/2015
  - Uplatňování nepřímých nákladů ve všech zdrojích pro rok 2016
   
 • Pokyn kvestora č. 10/2016 - platnost pouze do 31. 12. 2016
  - Předpokládané režimy veřejných zakázek na dodávky a služby v roce 2016
   
 • Pokyn kvestora č. 9/2016 - platnost zrušena Pokyenm kvestora č. 20/2016
  - Vysvětlivky ke Směrnici kvestora o Zadávání veřejných zakázek
   
 • Pokyn kvestora č. 7/2016 - platnost pouze do 31. 12. 2016
  - Nákup chemikálií
   
 • Pokyn kvestora č. 6/2016 - platnost pouze do 31. 12. 2016
  - Pořizování softwaru
   
 • Pokyn kvestora č. 5/2016 - nahrazen Pokynem kvestora č. 16/2016
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 16/2015
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-12/2015
   
 • Pokyn kvestora č. 4/2016 - nahrazen Pokynem kvestora č. 13/2016
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 13/2015
  - Sazebník pro přeúčtování výkonů autodopravy celouniverzitních vozidel
   
 • Pokyn kvestora č. 3/2016 - nahrazen Pokynem kvestora č. 3/2017
  - ruší platnost Pokynu kvestora č. 3/2015
  - Účtování kurzových rozdílů a bankovních poplatků pro rok 2016
   
 • Pokyn kvestora č. 2/2016 - nahrazen Poken kvestora č. 2/2017
  - ruší platnost Pokynu kvestora č. 1/2015
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad
   
 • Pokyn kvestora č. 1/2016 - nahrazen Pokynem kvestora č. 1/2017
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 2/2015
  - Účtový rozvrh na rok 2016
   

rok 2015

 • Pokyn kvestora č. 16/2015 - nahrazen Pokynem kvestora č. 5/2016
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 10/2015
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-9/2015
   
 • Pokyn kvestora č. 14/2015 - pozbyl platnosti
  - Zabezpečení činností v oblasti oběhu dokladů v závěru roku 2015
   
 • Pokyn kvestora č. 13/2015 - nahrazen Pokynem kvestora č. 4/2016
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 12/2013
  - Sazebník pro přeúčtování výkonů autodopravy
   
 • Pokyn kvestora č. 12/2015 - pozbyl platnosti
  - Harmonogram fyzických inventur 2015
  • Příloha č. 1 - Inventarizace majetku UTB ve Zlíně k 30. 9. 2015 - sestavení komisí
  • Příloha č. 2 - Inventarizace zásob UTB ve Zlíně k 30. 11. 2015 (materiál, zboží) - sestavení komisí

   
 • Pokyn kvestora č. 10/2015 - nahrazen Pokynem kvestora č. 16/2015
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 9/2015
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-6/2015
   
 • Pokyn kvestora č. 9/2015 - nahrazen Pokynem kvestora č. 10/2015
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 4/2015
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-3/2015
   
 • Pokyn kvestora č. 7/2015 - pozbyl platnosti
  - Harmonogram přípravy fyzických inventur 2015
   
 • Pokyn kvestora č. 6/2015 - nahrazen Pokynem kvestora č. 11/2016
  - Dodatek č. 1 k Pokynu kvestora č. 5/2015
  • Příloha č. 1 - Pokyn kvestora č. 5/2015 v plném znění včetně dodatku č. 1

   
 • Pokyn kvestora č. 5/2015 - nahrazen Pokynem kvestora č. 11/2016
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 8/2014
  - Uplatňování nepřímých nákladů ve všech zdrojích pro rok 2015
   
 • Pokyn kvestora č. 4/2015 - nahrazen Pokynem kvestora č. 9/2015
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 20/2014
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-12/2014
   
 • Pokyn kvestora č. 3/2015 - nahrazen Pokynem kvestora č. 3/2016
  - ruší platnost Pokynu kvestora č. 3/2014
  - Účtování kurzových rozdílů a bankovních poplatků pro rok 2015
   
 • Pokyn kvestora č. 2/2015 - nahrazen Pokynem kvestora č. 1/2016
  nahrazuje Pokyn kvestora č. 2/2014
  - Účtový rozvrh na rok 2015
   
 • Pokyn kvestora č. 1/2015 - nahrazen Pokynem kvestora č. 2/2016
  - ruší platnost Pokynu kvestora č. 1/2014
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad
   

rok 2014

 • Pokyn kvestora č. 20/2014 - nahrazen Pokynem kvestora č. 4/2015
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 10/2014
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-9/2014
   
 • Pokyn kvestora č. 18/2014 - nahrazen Pokynem kvestora č. 8/2015
  - Mobility zaměstnanců UTB ve Zlíně
   
 • Pokyn kvestora č. 17/2014 - pozbyl platnosti
  - Dodatek č. 1 k Pokynu kvestora č. 16/2014 - Zabezpečení činností v oblasti oběhu dokladů v závěru roku 2014
   
 • Pokyn kvestora č. 16/2014 - pozbyl platnosti
  - Zabezpečení činností v oblasti oběhu dokladů v závěru roku 2014
   
 • Pokyn kvestora č. 15/2014 - nahrazen Pokynem kvestora č. 11/2017
  - nahrazuje Pokyn kvestora 12/2014
  - Předkládání a schvalování návrhu na odměnu
   
 • Pokyn kvestora č. 14/2014 - pozbyl platnosti
  - Harmonogram fyzických inventur 2014
   
 • Pokyn kvestora č. 12/2014 - nahrazen Pokynem kvestora č. 15/2014
  - Předkládání a schvalování návrhu na odměnu
   
 • Pokyn kvestora č. 10/2014 - nahrazen Pokynem kvestora č. 20/2014
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 9/2014
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-6/2014
   
 • Pokyn kvestora č. 9/2014 - nahrazen Pokynem kvestora č. 10/2014
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-3/2014
   
 • Pokyn kvestora č. 8/2014 - nahrazen Pokynem kvestora č. 5/2015
  - Uplatňování nepřímých nákladů ve všech zdrojích pro rok 2014
   
 • Pokyn kvestora č. 7/2014 - pozbyl platnosti
  - Harmonogram přípravy fyzických inventur 2014
   
 • Pokyn kvestora č. 5/2014 - pozbyl platnosti
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 18/2013
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-12/2013
   
 • Pokyn kvestora č. 3/2014 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 3/2015
  - ruší platnost Pokynu kvestora č. 3/2013
  - Účtování kurzových rozdílů a bankovních poplatků pro rok 2014
   
 • Pokyn kvestora č. 2/2014 - nahrazen Pokynem kvestora č. 2/2015
  - ruší platnost Pokynu kvestora č. 2/2013
  - Účtový rozvrh na rok 2014
   
 • Pokyn kvestora č. 1/2014 - nahrazen Pokynem kvestora č. 1/2015
  - ruší platnost Pokynu kvestora č. 1/2013
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad
   

rok 2013

 • Pokyn kvestora č. 20/2013
  - Dodatek č. 1 k Pokynu kvestora č. 19/2013 Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru roku 2013
   
 • Pokyn kvestora č. 19/2013
  - Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru roku 2013
   
 • Pokyn kvestora č. 18/2013 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 4/2014
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 17/2013
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-9/2013
   
 • Pokyn kvestora č. 17/2013 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 18/2013
  - nahrazuje Pokyn kvestora č. 16/2013
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-6/2013
   
 • Pokyn kvestora č. 16/2013 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 17/2013
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-3/2013
   
 • Pokyn kvestora č. 15/2013
  - Harmonogram fyzických inventur 2013
   
 • Pokyn kvestora č. 14/2013 - pozbyl platnosti
  - Uplatňování nepřímých nákladů ve všech zdrojích
   
 • Pokyn kvestora č. 12/2013 - platnos zrušena Pokynem kvestora 13/2015
  - Sazebník pro přeúčtování výkonů autodopravy
   
 • Pokyn kvestora č. 11/2013 - pozbyl platnosti
  - Hodnoty pro výpočet režie doplňkové činnosti
   
 • Pokyn kvestora č. 8/2013
  - Harmonogram přípravy fyzických inventur 2013
   
 • Pokyn kvestora č. 4/2013 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 5/2013
  (ruší platnost Pokynu kvestora č. 5/2012)
  - doplňuje Směrnici rektora č. 5/2011
  - Webová prezentace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Pokyn kvestora č. 3/2013 - platnost zrušena Pokynem kvestora 3/2014
  (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 3/2012)
  - Účtování kurzových rozdílů a bankovních poplatků pro rok 2013
   
 • Pokyn kvestora č. 2/2013 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 2/2014
  - (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 2/2012)
  - Účtový rozvrh na rok 2013
   
 • Pokyn kvestora č. 1/2013 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 1/2014
  - (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 1/2012)
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad
   

rok 2012

 • Pokyn kvestora č. 15/2012 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 4/2014
  - ruší platnost Pokynu kvestora č. 4/2004
  - Cestovní náhrady v informačním systému SAP
   
 • Pokyn kvestora č. 14/2012 - pozbyl platnosti
  - Kontrola bezpečnosti přístrojového vybavení
   
 • Pokyn kvestora č. 13/2012
  - Zabezpečení činností v oblasti oběhu dokladů v závěru roku 2012
   
 • Pokyn kvestora č. 12/2012 - platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 2/2014
  - Pokyn kvestora pro realizaci zakázek malého rozsahu
   
 • Pokyn kvestora č. 11/2012
  - Harmonogram fyzických inventur 2012
   
 • Pokyn kvestora č. 6/2012
  - Harmonogram přípravy fyzických inventur 2012
   
 • Pokyn kvestora č. 5/2012 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 4/2013
  (ruší platnost Pokynu kvestora č. 4/2011)
  - doplňuje Směrnici rektora č. 5/2011
  - Webová prezentace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Pokyn kvestora č. 3/2012 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 3/2013
  (ruší platnost Pokynu kvestora č. 3/2011)
  - Účtování kurzových rozdílů a bankovních poplatků pro rok 2012
   
 • Pokyn kvestora č. 2/2012 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 2/2013
  (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 2/2011)
  - Účtový rozvrh na rok 2012
   
 • Pokyn kvestora č. 1/2012 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 1/2013
  (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 1/2011)
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad
   

rok 2011

 • Pokyn kvestora č. 9/2011
  - Zabezpečení činností v oblasti oběhu dokladů v závěru roku 2011
   
 • Pokyn kvestora č. 8/2011
  - Harmonogram fyzických inventur 2011
   
 • Pokyn kvestora č. 7/2011
  - Harmonogram přípravy fyzických inventur 2011
   
 • Pokyn kvestora č. 5/2011 (platnost zrušena Pokynem kvestora č. 8/2012)
  (ruší platnost Pokynu kvestora č. 3/2009)
  - Postup a odpovědnost při vymáhání pohledávek
   
 • Pokyn kvestora č. 4/2011 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 5/2012
  (ruší platnost Pokynu kvestora č. 12/2007)
  - doplňuje Směrnici rektora č. 5/2011
  - Webová prezentace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Pokyn kvestora č. 3/2011 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 3/2012
  - (ruší platnost Pokynu kvestora č. 7/2010)
  - Účtování kurzových rozdílů a bankovních poplatků pro rok 2011
   
 • Pokyn kvestora č. 2/2011 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 2/2012
  - (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 2/2010)
  - Účtový rozvrh na rok 2011  
 • Pokyn kvestora č. 1/2011 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 1/2012
  - (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 1/2010)
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad
   

rok 2010

 • Pokyn kvestora č. 10/2010
  - Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru roku 2010
   
 • Pokyn kvestora č. 9/2010 - pozbyl platnosti
  - Metodický postup pro nákup reklamních předmětů a tiskovin pro UTB
   
 • Pokyn kvestora č. 8/2010
  - Harmonogram fyzických inventur 2010
   
 • Pokyn kvestora č. 7/2010 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 3/2011
  (ruší platnost Pokynu kvestora č. 4/2009)
  - Účtování kurzových rozdílů a bankovních poplatků pro rok 2010
   
 • Pokyn kvestora č. 6/2010
  - Harmonogram přípravy fyzických inventur 2010
   
 • Pokyn kvestora č. 5/2010
  - Dopady realizace přímého chlazení serverovny v objektu U13 a organizace prací na UTB ve Zlíně
   
 • Pokyn kvestora č. 4/2010 pozbyl platnosti
  - Rozdělení institucionální podpory VVaI na rozvoj organizace
   
 • Pokyn kvestora č. 3/2010
  - Pravidla pro čerpání prostředků v roce 2010
   
 • Pokyn kvestora č. 2/2010 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 2/2011
  (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 2/2009)
  - Účtový rozvrh na rok 2010  
 • Pokyn kvestora č. 1/2010 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 1/2011
  (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 1/2009)
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad
   

rok 2009

 • Pokyn kvestora č. 9/2009
  - Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru roku 2009
   
 • Pokyn kvestora č. 8/2009
  - Harmonogram fyzických inventur 2009
   
 • Pokyn kvestora č. 7/2009
  - Harmonogram přípravy fyzických inventur 2009
   
 • Pokyn kvestora č. 6/2009 - pozbyl platnosti
  - Hodnoty pro výpočet režie doplňkové činnosti
   
 • Pokyn kvestora č. 4/2009 - Platnost zrušena Pokynem kvestora č. 7/2010
  (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 3/2008)
  - Účtování kurzových rozdílů a bankovních poplatků pro rok 2009
   
 • Pokyn kvestora č. 3/2009 - (nahrazena Pokynem kvestora č. 5/2011)
  - Postup a odpovědnost při vymáhání pohledávek odběratelů  
 • Pokyn kvestora č. 2/2009 - Platnost zrušena Pokynem kvestora č. 2/2010
  (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 1/2008)
  - Účtový rozvrh na rok 2009  
 • Pokyn kvestora č. 1/2009 - Platnost zrušena Pokynem kvestora č. 1/2010
  (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 2/2008)
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad
   

rok 2008

 • Pokyn kvestora č. 8/2008
  - Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru roku 2008
   
 • Pokyn kvestora č. 7/2008
  - Harmonogram fyzických inventur 2008
   
 • Pokyn kvestora č. 6/2008 - pozbyl platnosti
  - Hodnoty pro výpočet režie doplňkové činnosti
   
 • Pokyn kvestora č. 5/2008
  - Harmonogram přípravy fyzických inventur 2008
   
 • Pokyn kvestora č. 3/2008 - platnost zrušena Pokynem kvestora č. 4/2009
  (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 3/2007)
  - Účtování kurzových rozdílů a bankovních poplatků pro rok 2008
   
 • Pokyn kvestora č. 2/2008 - Platnost zrušena Pokynem kvestora č. 1/2009
  (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 1/2007)
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad
   
 • Pokyn kvestora č. 1/2008 - Platnost zrušena Pokynem kvestora č. 2/2009
  (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 2/2007)
  - Účtový rozvrh na rok 2008  

rok 2007

rok 2006

rok 2005

 • Pokyn kvestora č. 12/2005 - platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 1/2012
  - Cestovní náhrady zaměstnanců činných na základě dohod konaných mimo pracovní poměr v informačním systému SAP
   
 • Pokyn kvestora č. 11/2005
  - Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2005
   
 • Pokyn kvestora č. 10/2005
  - Harmonogram fyzických inventur 2005
   
 • Pokyn kvestora č. 9/2005
  - Doporučená metodika pro označování majetku štítky s čárovými kódy
   
 • Pokyn kvestora č. 7/2005
  - Účtování kurzových rozdílů a bankovních poplatků
   
 • Pokyn kvestora č. 5/2005 (doplňuje směrnici rektora č. 5/2005) - zrušena Pokynem kvestora č. 12/2007
  - Webová prezentace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Pokyn kvestora č. 6/2005 - nahrazen Směrnicí rektora č. 3/2015
  - Hromadné e-mailové adresy a jejich používání na UTB ve Zlíně
 • Pokyn kvestora č. 4/2005  - platnost zrušena pokynem kvestora č. 6/2013
  (ruší platnost pokynu kvestora č. 2/2004)
  - Pokyny pro placení konferenčních poplatků, pořádání konferencí a kurzů
    
 • Pokyn kvestora č. 3/2005
  - Harmonogram přípravy fyzických inventur 2005
   
 • Pokyn kvestora č. 2/2005
  - Předběžná řídící kontrola UTB
   
 • Pokyn kvestora č. 1/2005 (platnost zrušená Pokynem kvestora č. 2/2006)
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
   

rok 2004

 • Pokyn kvestora č. 7/2004
  - Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2004
   
 • Pokyn kvestora č. 5/2004
  - Harmonogram fyzickych inventur v roce 2004
   
 • Pokyn kvestora č. 4/2004 - (platnost zrušena Pokynem kvestora č. 15/2012
  - Pokyn k cestovním náhradám v Univerzitním informačním systému SAP
   
 • Pokyn kvestora č. 3/2004 - (platnost zrušena Pokynem kvestora č. 4/2008)
  - Postup pro stanovení daně z přidané hodnoty po 1. 5. 2004
   
 • Pokyn kvestora č. 2/2004
  - Pokyny pro placení konferenčních poplatků, pořádání konferencí a kurzů po 1. 5. 2004
   
 • Pokyn kvestora č. 1/2004
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
   

rok 2003

 • Pokyn kvestora č. 11/2003
  - Zabezpečení činnosti po zrušení 10 haléřových a 20 haléřových mincí
   
 • Pokyn kvestora č. 10/2003
  - Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2003
   
 • Pokyn kvestora č. 9/2003
  - Harmonogram fyzických inventur 2003
   
 • Pokyn kvestora č. 8/2003
  - Ekonomické pokyny pro konání konferencí
   
 • Pokyn kvestora č. 7/2003
  - Harmonogram přípravy fyzických inventur 2003 na součásti 09 - Rektorát
   
 • Pokyn kvestora č. 6/2003 (Platnost zrušena Pokynem kvestora č. 5/2007)
  - Odpovědnost za doklady předané ke zúčtování
   
 • Pokyn kvestora č. 5/2003 (Platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 5/2007)
  - Pravidla a stanovení odpovědnosti pro používání tiskopisů personální a mzdové agendy - s důrazem na zpracování dohod
   
 • Pokyn kvestora č. 4/2003 - nevydána
   
 • Pokyn kvestora č. 3/2003 - nevydána
   
 • Pokyn kvestora č. 2/2003 - nevydána
   
 • Pokyn kvestora č. 1/2003
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
   

rok 2002

rok 2001