Archív Pokynů prorektorů

Rok 2012

 • Pokyn prorektorů č. 1/2012
  Pokyn prorektorky pro pedagogickou činnost
  Systém zadávání a vyplňování karet oborů a předmětů v IS/STAG
   

2011

 • Pokyn prorektorů č. 4/2011
  Pokyn prorektorky pro pedagogickou činnost
  Systém zadávání a kontroly překladu názvů diplomových a bakalářských prací v anglickém jazyce
   
 • Pokyn prorektorů č. 3/2011 - platnost zrušena Směrnicí rektora č. 6/2012
  Pokyn prorektora pro mezinárodní vztahy
  Zadávání a evidence mobilit v IS/STAG od akademického roku 2011/2012
   
 • Pokyn prorektorů č. 2/2011
  Pokyn prorektorky pro tvůrčí činnosti
  Pravidla pro přiznání stipendia pro studenty v doktorských programech uskutečňovaných v českém jazyce na UTB od akademického roku 2011/2012
   
 • Pokyn prorektorů č. 1/2011 - platnost zrušena Směrnicí rektora č. 2/2012
  Pokyn prorektorky pro mezinárodní vztahy
  Pravidla pro přiznání stipendia pro studenty v programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na UTB od akademického roku 2011/2012

2010

 • Pokyn prorektorů č. 2/2010
  Pokyn Prorektorky pro mezinárodní vztahy a prorektora pro pedagogickou činnost
  Změna označení předpisů plateb stipendií v IS/STAG a vydávání Rozhodnutí o přiznání stipendií
   
 • Pokyn prorektorů č. 1/2010 - nahrazen Směrnicí rektora č. 15/2014
  Pokyn prorektorky pro mezinárodní vztahy a prorektora pro pedagogickou činnost
  Zaznamenávání informací o výjezdech studentů a akademických pracovníků UTB do zahraničí a příjezdech studentů a akademických pracovníků ze zahraničních univerzit na UTB