Archív směrnic kvestora

rok 2016

 • Směrnice kvestora č. 13/2016 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 2/2018
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 4/2016
  - Zadávání veřejných zakázek
   
 • Směrnice kvestora č. 4/2016 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 13/2016
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 2/2016
  - Zadávání veřejných zakázek
   
 • Směrnice kvestora č. 2/2016 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 4/2016
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 2/2014
  - Zadávání veřejných zakázek
   

rok 2015

 • Směrnice kvestora č. 14/2015 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 6/2016
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 14/2013
  - Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů
  • Příloha č. 1 - Stanovení variabilního symbolu pro platby za nadstandardní úkony spojené se studiem dle Směrnice kvestora 14/2015

   
 • Směrnice kvestora č. 7/2015 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 8/2015
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 5/2015
  - Elektronické výplatní lístky
   
 • Směrnice kvestora č. 5/2015 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 7/2015
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 3/2015
  - Elektronické výplatní lístky
   
 • Směrnice kvestora č. 3/2015 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 5/2015
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 1/2015
  - Elektronické výplatní lístky
   
 • Směrnice kvestora č. 1/2015 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 3/2015
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 13/2014
  - Elektronické výplatní lístky
   

rok 2014

 • Směrnice kvestora č. 13/2014 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 1/2015
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 11/2014
  - Elektronické výplatní lístky
   
 • Směrnice kvestora č. 12/2014 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 3/2017
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 6/2009
  - Dlouhodobý majetek a drobný majetek
   
 • Směrnice kvestora č. 11/2014 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 13/2014
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 8/2014
  - Elektronické výplatní lístky
   
 • Směrnice kvestora č. 9/2014 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 2/2017
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 9/2012
  - Způsob kalkulace cen stravného v menzách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice kvestora č. 8/2014 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 11/2014
  - Elektronické výplatní lístky
   
 • Směrnice kvestora č. 7/2014 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 3/2016
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 1/2014
  - Algoritmus přeúčtování mezifakultního pedagogického výkonu
   
 • Směrnice kvestora č. 4/2014 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 1/2016
  - Dodatek č. 3 ke Směrnici kvestora č. 4/2009 - Algoritmus výpočtu nákladů na budovy
  • Příloha č. 1 - Směrnice kvestora č. 4/2009 v plném znění včetně dodatků č. 1 až 3

   
 • Směrnice kvestora č. 2/2014 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 2/2016
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 17/2012 a Pokyn kvestora č. 12/2012
  - Zadávání veřejných zakázek
   
 • Směrnice kvestora č. 1/2014 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 7/2014
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 5/2010
  - Algoritmus přeúčtování mezifakultního pedagogického výkonu
   

rok 2013

 • Směrnice kvestora č. 14/2013 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 14/2015
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 3/2011
  - Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů
  • Příloha č. 1 - Variabilní symboly pro platby za nadstandardní úkony.

   
 • Směrnice kvestora č. 12/2013 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 7/2016
  - Dodatek č. 2 ke směrnici kvestora č. 14_2011 Ubytovací řád chaty Portáš
  • Příloha č. 1 - Ubytovací řád chaty Portáš včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2

   
 • Směrnice kvestora č. 11/2013 - od 1. 1. 2016 platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 11/2015
  - Pravidla pro využívání vozového parku UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice kvestora č. 6/2013 - pozbyla platnosti
  - Řízení, financování a realizace projektů z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - Prioritní osa 3
   
 • Směrnice kvestora č. 4/2013 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 7/2016
  - Dodatek č. 1 ke směrnici kvestora č. 14/2011 Ubytovací řád chaty Portáš
  • Příloha č. 1 - směrnice kvestora č. 14/2011 v plném znění včetně dodatku

   

rok 2012

 • Směrnice kvestora č. 17/2012 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 2/2014
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 11/2012
  - Zadávání veřejných zakázek
   
 • Směrnice kvestora č. 14/2012 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 8/2017
  - Dodatek ke Směrnici kvestora č. 8/2009 Cestovní pojištění
  • Příloha č. 1 - Příloha č. 2 Rozsah pojištění a výše pojistného
  • Příloha č. 2 - směrnice kvestora č. 8/2009 v plném znění včetně dodatků

   
 • Směrnice kvestora č. 11/2012 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 17/2012
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 8/2010
  - Zadávání veřejných zakázek
   
 • Směrnice kvestora č. 9/2012 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 9/2014
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 1/2011
  - Stanovení cen stravného v menzách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice kvestora č. 8/2012 - pozbyla platnosti
  - Dodatek č.1 ke Směrnici kvestora č. 12/2011 Řízení, financování a realizace projektu OPPI
   
 • Směrnice kvestora č. 7/2012 - pozbyla platnosti
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č. 11/2011 Řízení, financování a realizace projektů VaVpI - prioritní osa 4
   
 • Směrnice kvestora č. 6/2012 - pozbyla platnosti
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č. 10/2011 Řízení, financování a realizace projektů VaVpI - Prioritní osa 2
   
 • Směrnice kvestora č. 5/2012 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 12/2014
  - Dodatek č. 2 ke Směrnici kvestora č 6/2009 Dlouhodobý majetek a drobný majetek
   

rok 2011

 • Směrnice kvestora č. 16/2011 - pozbyla platnosti
  - Použití a účtování finančních prostředků na řešení projektu do resortního programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TIP“
   
 • Směrnice kvestora č. 15/2011 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 10/20141
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora 5/2011 Oběh účetních dokladů
   
 • Směrnice kvestora č. 14/2011 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 7/2016
  - (nahrazuje Směrnici kvestora č. 2/2011)
  - Ubytovací řád chaty Portáš
   
 • Směrnice kvestora č. 13/2011 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 12/2014
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora 6/2009 Dlouhodobý majetek a drobný majetek
   
 • Směrnice kvestora č. 12/2011 - pozbyla platnosti
  - Řízení, financování a realizace projektu z operačního programu Podnikání a inovace
   
 • Směrnice kvestora č. 11/2011 - pozbyla platnosti
  - Řízení, financování a realizace projektů OP VaVpI - Prioritní osa 4
   
 • Směrnice kvestora č. 10/2011 - pozbyla platnosti
  - Řízení, financování a realizace projektů OP VaVpI - Prioritní osa 2
   
 • Směrnice kvestora č. 9/2011 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 1/2016
  - Dodatek č. 2 ke Směrnici kvestora č. 4/2009 Algoritmus výpočtu nákladů na budovy UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice kvestora č. 6/2011 - (zrušena Směrnicí kvestora č. 12/2012)
  - (nahrazuje Směrnici kvestora č. 8/2006)
  - Sociální fond - tvorba a čerpání
   
 • Směrnice kvestora č. 5/2011 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 10/2014
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 13/2005 včetně dodatků SK 2/2006, 9/2007, 11/2009 a 1/2010, a Směrnici kvestora č. 6/2010)
  - Oběh účetních dokladů
   
 • Směrnice kvestora č. 3/2011 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 14/2013
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 9/2010)
  - Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů
   
 • Směrnice kvestora č. 2/2011 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 14/2011
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 7/2007)
  - Ubytovací řád chaty Portáš
   
 • Směrnice kvestora č. 1/2011 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 9/2012
  - (nahrazuje Směrnici kvestora č. 7/2010)
  - Stanovení cen stravného v menzách UTB ve Zlíně
   

rok 2010

 • Směrnice kvestora č. 9/2010 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 3/2011
  - (nahrazuje Směrnici kvestora č. 7/2009)
  - Poplatky za mimořádné a nadstandardní úkony
   
 • Směrnice kvestora č. 8/2010 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 11/2012
  - (nahrazuje Směrnici kvestora č. 2/2010)
  - Zadávání veřejných zakázek
   
 • Směrnice kvestora č. 7/2010 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 1/2011
  - (nahrazuje Směrnici kvestora č. 1/2008)
  - Stanovení cen stravného
   
 • Směrnice kvestora č. 6/2010 - (platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 5/2011)
  - Uzavírání, oběh a evidence hospodářských smluv
   
 • Směrnice kvestora č. 5/2010
  - nahrazena Směrnicí kvestora č. 1/2014 - Stanovení ceny mezifakultní výuky realizované doktorandy a na základě dohod
   
 • Směrnice kvestora č. 3/2010 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 10/2012
  - Pravidla hospodaření celoživotního vzdělávání
   
 • Směrnice kvestora č. 2/2010 - (platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 8/2010)
  - Zadávání veřejných zakázek
   
 • Směrnice kvestora č. 1/2010 - (platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 5/2011)
  - Dodatek č. 4 ke Směrnici kvestora 13/2005 Oběh účetních dokladů
  • Příloha č. 1 - Směrnice kvestora č. 13/2005 v plném znění (doplněná o dodatek SK/2/2006, SK/9/2007, SK/11/2009 a o dodatek SK/1/2010)

   

rok 2009

 • Směrnice kvestora č. 12/2009 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 1/2016
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora 4/2009 Algoritmus výpočtu nákladů na budovy UTB ve Zlíně
    
 • Směrnice kvestora č. 10/2009 - platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 7/2017
  - Pravidla pro tvorbu a použití FRIM z FPP a FRIM z KP
   
 • Směrnice kvestora č. 8/2009 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 8/2017
  - Cestovní pojištění
   
 • Směrnice kvestora č. 7/2009 - (nahrazena Směrnicí kvestora č. 9/2010
  - (nahrazuje Směrnici kvestora č. 1/2009)
  - Poplatky za přijímací řízení a za mimořádné a nadstandardní úkony
   
 • Směrnice kvestora č. 6/2009 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 12/2014
  - (nahrazuje Směrnici kvestora č. 5/2003)
  - Dlouhodobý majetek a drobný majetek
   
 • Směrnice kvestora č. 5/2009 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 1/2017
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 7/2003)
  - Účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišení
   
 • Směrnice kvestora č. 4/2009 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 1/2016
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 4/2008)
  - Algoritmus výpočtu nákladů na budovy UTB ve Zlíně
  • Dodatek č. 1 - Úprava článku č. 7 Směrnice kvestora č. 4/2009

   
 • Směrnice kvestora č. 3/2009 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 8/2011
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 10/2005)
  - Okamžik uskutečnění účetního případu, stanovení kurzu pro přepočet majetku a závazku vyjádřených v cizí měně
   
 • Směrnice kvestora č. 1/2009 (platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 7/2009)
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 3/2008)
  - Poplatky za přijímací řízení a za mimořádné a nadstandardní úkony
   

rok 2008

 • Směrnice kvestora č. 7/2008 (platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 1/2009)
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 3/2008)
  - Poplatky za přijímací řízení a za mimořádné a nadstandardní úkony
   
 • Směrnice kvestora č. 6/2008 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 17/2011
  - Příprava a realizace projektů finančně podpořených z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
   
 • Směrnice kvestora č. 5/2008 - (nahrazena Směrnicí kvestora č. 4/2011)
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 8/2002)
  - Doplňková činnost, kalkulace ceny
   
 • Směrnice kvestora č. 4/2008 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 4/2009
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 1/2005)
  - Algoritmus výpočtu nákladů na budovy UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice kvestora č. 3/2008 (platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 7/2008)
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 2/2007)
  - Poplatky za přijímací řízení a za mimořádné a nadstandardní úkony
   
 • Směrnice kvestora č. 1/2008 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 7/2010)
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 4/2005)
  - Stanovení cen stravného v menzách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   

rok 2007

 • Směrnice kvestora č. 9/2007 (platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 5/2011)
  - Dodatek č. 2 ke směrnici kvestora č. 13/2005 Oběh účetních dokladů
   
 • Směrnice kvestora č. 7/2007 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 2/2011
  - Ubytovací řád chaty Portáš
   
 • Směrnice kvestora č. 5/2007 - platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 7/2011
  - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - pravidla a stanovení odpovědnosti
   
 • Směrnice kvestora č. 3/2007 - platnost zrušena Směrnicí kvestora č. 1/2012
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 8/2005)
  - Náhrady cestovních výdajů hrazené zaměstnancům dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
   
 • Směrnice kvestora č. 2/2007 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 3/2008
  (nahrazuje Směrnici kvestora č. 4/2006)
  - Poplatky za přijímací řízení a za mimořádné a nadstandardní úkony
   
 • Směrnice kvestora č. 1/2007 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 16/2013
  - (nahrazuje Směrnici kvestora č. 7/2004)
  - Účetní odpisový plán
   

rok 2006

rok 2005

rok 2004

rok 2003

 • Směrnice kvestora č. 7/2003 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 5/2009
  - Zásady časového rozlišení nákladů a výnosů
   
 • Směrnice kvestora č. 6/2003
  - Název činností a jejich stručná charakteristika pro rok 2003
   
 • Směrnice kvestora č. 5/2003 - nahrazena Směrnicí kvestora č. 6/2009
  - Dlouhodobý majetek
   
 • Směrnice kvestora č. 3/2003 - nevydána
   
 • Směrnice kvestora č. 2/2003 - nevydána
   
 • Směrnice kvestora č. 1/2003 - nevydána
   

rok 2002

rok 2001