Archív směrnic rektora

rok 2017

 • Směrnice rektora č. 4/2017 - nahrazena Směrnicí rektora č. 11/2017
  Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2018/2019 a studium v akademickém roce 2017/2018
   

rok 2016

 • Směrnice rektora č. 24/2016 - nahrazena Směrnicí rektora č. 29/2017
  Stipendium pro studenty doktorského studia uskutečňovaného na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na vysokoškolských ústavech Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 23/2016 - pozbyla platnosti
  Directive on Publicly Announced Admission Procedure for Doctoral Programmes in the English Language accredited at Tomas Bata University in Zlín for the Academic Year 2016/2017
   
 • Směrnice rektora č. 22/2016 - pozbyla platnosti
  Směrnice k veřejně vyhlášenému příjimacímu řízení do doktorských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro ak. rok 2016/2017 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 21/2016 - nahrazena Směrnicí rektora č. 13/2017
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 10/2014
  Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
   
 • Směrnice rektora č. 14/2016 - nahrazena Směrnicí rektora č. 22/2017
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 9/2011
  Organizační řád Rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 13/2016 - nahrazena Směrnicí rektora č. 10/2017
  Činnost Nakladatelství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 7/2016 - nahrazena Směrnicí rektora č. 2/2017
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 5a/2015
  Mobility zaměstnanců UTB v rámci programu Erasmus+
   
 • Směrnice rektora č. 5/2016
  Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 1/2015 - Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2016/2017 a studium v akademickém roce 2015/2016
   
 • Směrnice rektora č. 3/2016 - nahrazena Směrnicí rektora č. 7/2017
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 3/2015
  Pravidla pro používání elektronické pošty na UTB ve Zlíně
   

rok 2015

rok 2014

 • Směrnice rektora č. 18/2014 - nahrazena Směrnicí rektora č. 13/2015 - nahrazuje Směrnici rektora č. 18/2012 a Směrnici rektora č. 6/2014
  Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

   
 • Směrnice rektora č. 14/2014 - nahrazena Směrnicí rektora č. 16/2017
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 8/2013
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 21/2012
  Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB
  • Příloha č. 1 - Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB

   
 • Směrnice rektora č. 12/2014 - nahrazena Směrnicí rektora č. 9/2015
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 12/2013
  Sociální stipendium v akademickém roce 2014/2015
   
 • Směrnice rektora č. 11/2014 - nahrazena Směrnicí rektora č. 8/2015
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 11/2013
  Ubytovací stipendium v akademickém roce 2014/2015
   
 • Směrnice rektora č. 10/2014 - nahrazena Směrnicí rektora č. 21/2016
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 1/2011
  Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace  
 • Směrnice rektora č. 9/2014 - nahrazena Směrnicí rektora č. 3/2017
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 11/2007
  Pracovní úrazy, úrazy studentů a nemoci z povolání
   
 • Směrnice rektora č. 7/2014 - nahrazena Směrnicí rektora č. 20/2016
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 15/2010
  Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění

   
 • Směrnice rektora č. 6/2014 - nahrazena Směrnicí rektora č. 18/2014
  Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 18/2012 - Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 2/2014
  Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 1/2014 - Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2015/2016 a studium v akademickém roce 2014/2015
   
 • Směrnice rektora č. 1/2014
  Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2015/2016 a studium v akademickém roce 2014/2015
   

rok 2013

 • Směrnice rektora č. 15/2013 - nahrazena Směrnicí rektora č. 25/2017
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 4/2012 a č. 11/2012
  Vědecké spisy
  • Příloha č. 1 - Žádanka o oficiální vydání vědeckých spisů
  • Příloha č. 2 - Instrukce pro přípravu tezí
  • Příloha č. 3 - Vzor prohlášení Souhlas s vydáním tezí disertační práce s ISBN
  • Příloha č. 4a - Předepsaný vzor obálky disertační práce (v češtině)
  • Příloha č. 4b - Předepsaný vzor obálky disertační práce (v angličtině)
  • Příloha č. 5 - Vzor prohlášení Souhlas s vydáním disertační práce s ISBN
  • Příloha č. 6 - Vzor prohlášení Souhlas s vydáním tezí habilitační práce s ISBN
  • Příloha č. 7 - Vzor prohlášení Souhlas s vydáním tezí přednášky ke jmenování profesorem s ISBN

   
 • Směrnice rektora č. 12/2013 - nahrazena Směrnicí rektora č. 12/2014
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 16/2012
  Sociální stipendium v akademickém roce 2013/2014
   
 • Směrnice rektora č. 11/2013 - nahrazena Směrnicí rektora č. 11/2014
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 15/2012
  Ubytovací stipendium v akademickém roce 2013/2014
   
 • Směrnice rektora č. 8/2013 - nahrazuje Směrnici rektora č. 21/2012
  Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB
   
 • Směrnice rektora č. 7/2013 - nahrazena Směrnicí rektora č. 5/2014
  Pravidla postupu při tvorbě opatření pro studium na UTB v případech těhotenství, porodu či rodičovství (doplnění Studijního a zkušebního řádů UTB)
   
 • Směrnice rektora č. 3/2013
  Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2014/2015 a studium v akademickém roce 2013/2014
   
 • Směrnice rektora č. 2/2013 - nahrazena Směrnicí rektora č. 2/2015
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 6/2011
  Složení poradních sborů UTB ve Zlíně
   

rok 2012

 • Směrnice rektora č. 21/2012 - nahrazena Směrnicí rektora č. 8/2013
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 6/2012
  Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB
   
 • Směrnice rektora č. 20/2012 - nahrazena Směrnicí rektora č. 8/2014
  Dodatek č. 1 ke směrnici rektora 1/2010 Knihovní řád Knihovny UTB
  • Příloha č. 1 - Aktualizované znění Přílohy č. 3 Knihovního řádu Knihovny UTB

   
 • Směrnice rektora č. 18/2012 - nahrazena Směrnicí rektora č. 18/2014
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 25/2011
  Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

   
 • Směrnice rektora č. 16/2012 - nahrazena Směrnicí rektora č. 12/2012
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 19/2011
  Sociální stipendium v akademickém roce 2012/2013

   
 • Směrnice rektora č. 15/2012 - nahrazena Směrnicí rektora č. 11/2012
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 18/2011
  Ubytovací stipendium v akademickém roce 2012/2013
   
 • Směrnice rektora č. 11/2012 - nahrazena Směrnicí rektora č. 15/2013
  Dodatek č. 1 ke směrnici rektora č. 4/2012 Vědecké spisy

   
 • Směrnice rektora č. 10/2012 - platnost zrušena Směrnicí rektora č. 17/2013
  - ruší platnost Směrnice rektora č. 11/2011
  Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
  • Příloha č. 1 - definice druhů výsledků (aktualizace Metodiky červen 2012)

   
 • Směrnice rektora č. 6/2012 - nahrazena Směrnicí rektora č. 21/2012
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 20/2011 a ruší Pokyn prorektora č. 3/2011
  Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB
   
 • Směrnice rektora č. 5/2012
  Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2013/2014 a studium v akademickém roce 2012/2013
   
 • Směrnice rektora č. 4/2012 - nahrazena Směrnicí rektora č. 15/2013
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 7/2006
  Vědecké spisy

   
 • Směrnice rektora č. 2/2012 - platnost zrušena a nahrazena Směrnicí rektora č. 13/2014
  - ruší a nahrazuje Pokyn prorektorky pro mezinárodní vztahy č. 1/2011 a Rozhodnutí rektora č. 7/2011
  Pravidla pro přiznání stipendia pro zahraniční studenty v prezenčních studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně od akademického roku 2011/2012

   

rok 2011

 • Směrnice rektora č. 28/2011 - nahrazena vnitřním předpisem "Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UTB ve Zlíně"
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 19/2009
  Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
  • Příloha č. 1 - Strukturovaná forma § 71 - 75 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění
  • Příloha č. 2 - Doklad dosvědčující pedagogickou praxi
  • Příloha č. 3 - Seznam vědeckých, odborných anebo uměleckých prací se specifikací podílu uchazeče
  • Příloha č. 4 - Seznam ohlasů na práce uchazeče

   
 • Směrnice rektora č. 25/2011 - nahrazena Směrnicí rektora č. 18/2012
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 16/2011
  Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

   
 • Směrnice rektora č. 20/2011 - nahrazena Směrnicí rektora č. 6/2012
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 3/2010
  Studium a stáže v zahraničí
   
 • Směrnice rektora č. 19/2011 - nahrazena Směrnicí rektora č. 16/2012
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 9/2010
  Sociální stipendium v akademickém roce 2011/2012

   
 • Směrnice rektora č. 18/2011 - nahrazena Směrnicí rektora č. 15/2012
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 10/2010
  Ubytovací stipendium v akademickém roce 2011/2012
   
 • Směrnice rektora č. 16/2011 - nahrazena Směrnicí rektora č. 25/2011
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 16/2010
  Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 14/2011 - nahrazena Směrnicí rektora č. 19/2015
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 17/2006
  Interní fond na podporu inovačních činností
   
 • Směrnice rektora č. 13/2011 - nahrazena Směrnicí rektora č. 1/2013
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 22/2009
  Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně
  • Příloha č. 1 - Vzor Prohlášení o ochraně informací
  • Příloha č. 2 - Vzor Nabídky předmětu průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 3 - Vzor Potvrzení o převzetí nabídky předmětu průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 4 - Vzor Uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví a dohody o odměně za uplatnění práva a využití předmětu průmyslového vlastnictví

   
 • Směrnice rektora č. 11/2011 - platnost zrušena Směrnicí rektora č. 10/2012
  - ruší Směrnici rektora č. 12/2010 a 13/2010
  Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
  • Příloha č. 1 - Definice druhů výsledků, platné od roku 2010 včetně (aktualizace Metodiky květen 2011)

   
 • Směrnice rektora č. 10/2011 - nahrazena Směrnicí rektora č. 12/2016
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 2/2008
  Státní závěrečné zkoušky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 9/2011 - nahrazena Směrnicí rektora č. 14/2016
  Organizační řád Rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 8/2011 - nahrazena Směrnicí rektora č. 22/2011
  Podpisový řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 7/2011 - nahrazena Směrnicí rektora č. 14/2015
  Podávání žádostí o akreditaci, její rozšíření o studijní obor/formu studia či prodloužení doby platnosti akreditace
   
 • Směrnice rektora č. 6/2011 - nahrazena Směrnicí rektora č. 2/2013
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 8/2010
  Složení poradních sborů a pracovních skupin UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 4/2011
  Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2012/2013 a studium v akademickém roce 2011/2012
   
 • Směrnice rektora č. 3/2011 - nahrazena Směrnicí rektora č. 24/2011
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 4/2009
  Studium zahraničních studentů ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce
   
 • Směrnice rektora č. 1/2011 - platnost zrušena Směrnicí rektora č. 10/2014
  - ruší platnost Směrnice rektora č. 20/2009
  Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
   

rok 2010

 • Směrnice rektora č. 16/2010 - nahrazena Směrnicí rektora č. 16/2011
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 21/2009
  Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011

   
 • Směrnice rektora č. 15/2010 - nahrazena Směrnicí rektora č. 7/2014
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 14/2010
  Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění
  • Příloha č. 1 - Prováděcí předpis ke Směrnici rektora č. 15/2010 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování
  • Příloha č. 1A_1 - Manuál a šablony pro Microsoft Word (aktualizováno dne 26. 1. 2010 - doplněno FLKŘ)
  • Příloha č. 1A_2 - Manuál a šablony pro OpenOffice.org Writer (aktualizováno dne 7. 11. 2006)
  • Příloha č. 1A_3 - Manuál a šablony pro TeX formátu LaTeX (aktualizováno dne 7. 11. 2006)
  • Příloha č. 1A_4 - Šablony v anglickém jazyce pro Microsoft Word (aktualizováno dne 4. 2. 2010 - doplněno FLKŘ)
  • Příloha č. 2 - Anglická terminologie
  • Příloha č. 3 - Licenční smlouva (jen při užití školního díla univerzitou)

   
 • Směrnice rektora č. 14/2010 - nahrazena Směrnicí rektora č. 15/2010
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 12/2009
  Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění
  • Příloha č. 1 - Prováděcí předpis ke Směrnici rektora č. 14/2010 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování
  • Příloha č. 1A_1 - Manuál a šablony pro Microsoft Word (aktualizováno dne 26. 1. 2010 - doplněno FLKŘ)
  • Příloha č. 1A_2 - Manuál a šablony pro OpenOffice.org Writer (aktualizováno dne 7. 11. 2006)
  • Příloha č. 1A_3 - Manuál a šablony pro TeX formátu LaTeX (aktualizováno dne 7. 11. 2006)
  • Příloha č. 1A_4 - Ukázková diplomová práce
  • Příloha č. 1A_5 - Šablony v anglickém jazyce pro Microsoft Word (aktualizováno dne 4. 2. 2010 - doplněno FLKŘ)
  • Příloha č. 2 - Anglická terminologie
  • Příloha č. 3 - Licenční smlouva (jen při užití školního díla univerzitou)

   
 • Směrnice rektora č. 13/2010 - zrušena Směrnicí rektora č. 11/2011
  - mění Směrnici rektora č. 12/2010
  Změna směrnice rektora SR/12/2010
   
 • Směrnice rektora č. 12/2010 - zrušena Směrnicí rektora č. 11/2011
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 18/2009
  Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit

   
 • Směrnice rektora č. 10/2010 - nahrazena Směrnicí rektora č. 18/2011
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 7/2010
  Ubytovací stipendium v akademickém roce 2010/2011
   
 • Směrnice rektora č. 9/2010 - nahrazena Směrnicí rektora č. 19/2011
  Sociální stipendium v akademickém roce 2010/2011

   
 • Směrnice rektora č. 8/2010 - nahrazena Směrnicí rektora č. 6/2011
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 6/2010
  Složení poradních sborů UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 7/2010 - nahrazena Směrnicí rektora č. 10/2010
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 15/2009
  Ubytovací stipendium v akademickém roce 2009/2010
   
 • Směrnice rektora č. 6/2010 - nahrazena Směrnicí rektora č. 8/2010
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 6/2009
  Složení poradních sborů UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 4/2010
  Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2011/2012 a studium v akademickém roce 2010/2011
   
 • Směrnice rektora č. 3/2010 - nahrazena Směrnicí rektora č. 20/2011
  - ruší platnost Směrnice rektora č. 8/2008
  Studium a stáže v zahraničí
   
 • Směrnice rektora č. 2/2010 - od 1. 4. 2017 nahrazena Směrnicí rektora č. 9/2017
  Organizační řád Knihovny UTB
   
 • Směrnice rektora č. 1/2010 - platnost zrušena Směrnicí rektora č. 8/2014
  - ruší platnost Směrnice rektora č. 30/2003
  Knihovní řád Knihovny UTB
  • Příloha č. 1 - Provozní řád knihovny, studoven a práce s výpočetní technikovu
  • Příloha č. 2 - Parametry výpůjčního protokolu (kategorie uživatelů, dokumentů, výpůjční doba, poplatky)
  • Příloha č. 3 - Ceník knihovny
  • Příloha č. 4 - Související právní předpisy, vnitřní předpisy a normy UTB

   

rok 2009

 • Směrnice rektora č. 22/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 13/2011
  Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s činností UTB ve Zlíně a jejich zaměstnanců - nahrazuje Směrnici rektora č. 5/2008
  • Příloha č. 1  - Vzor Prohlášení o ochraně informací
  • Příloha č. 2  - Vzor Pověření osoby oprávněné ke styku s obchodním tajemstvím UTB
  • Příloha č. 3  - Vzor Nabídky předmětu průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 4  - Vzor Potvrzení o převzetí nabídky průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 5  - Vzor Smlouvy o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví a o odměně za jeho využití
  • Příloha č. 6  - Informační povinnost o průmyslovém vlastnictví a řízení o nabídkách předmětů průmyslového vlastnictví

   
 • Směrnice rektora č. 21/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 16/2010
  Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 20/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 1/2011
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 11/2009
  Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
   
 • Směrnice rektora č. 19/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 28/2011
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 2/2009
  Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
  • Příloha č. 1 - Strukturovaná forma ustanovení §71-75 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění
  • Příloha č. 2 - Seznam vědeckých, odborných anebo uměleckých prací se specifikací podílu uchazeče
  • Příloha č. 3 - Seznam ohlasů na práce uchazeče
  • Příloha č. 4 - Doklad dosvědčující pedagogickou praxi

   
 • Směrnice rektora č. 18/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 12/2010
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 14/2009
  Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit

   
 • Směrnice rektora č. 16/2009 - nahrazuje Směrnici rektora č. 12/2008
  Sociální stipendium v akademickém roce 2009/2010

   
 • Směrnice rektora č. 15/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 7/2010
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 10/2008
  Ubytovací stipendium v akademickém roce 2009/2010
   
 • Směrnice rektora č. 14/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 18/2009
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 16/2007
  Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit

   
 • Směrnice rektora č. 13/2009 - platnost zrušena Směrnicí rektora č. 13/2013
  - nahrazuje Směrnici kvestora č. 11/2005 a přílohu č. 1 Směrnice kvestora č. 3/2007
  Pravidla pro exploataci vozového parku UTB ve Zlíně

   
 • Směrnice rektora č. 12/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 14/2010
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 5/2006
  Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění
  • Příloha č. 1 - Prováděcí předpis ke Směrnici rektora č. 12/2009 o jednotné formální úpravě vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupňování
  • Příloha č. 1A_1 - Manuál a šablony pro Microsoft Word (aktualizováno dne 26. 1. 2010 - doplněno FLKŘ)
  • Příloha č. 1A_2 - Manuál a šablony pro OpenOffice.org Writer (aktualizováno dne 7. 11. 2006)
  • Příloha č. 1A_3 - Manuál a šablony pro TeX formátu LaTeX (aktualizováno dne 7. 11. 2006)
  • Příloha č. 1A_4 - Ukázková diplomová práce
  • Příloha č. 1A_5 - Šablony v anglickém jazyce pro Microsoft Word (aktualizováno dne 4. 2. 2010 - doplněno FLKŘ)
  • Příloha č. 2 - Anglická terminologie
  • Příloha č. 3 - Licenční smlouva (jen při užití školního díla univerzitou)

   
 • Směrnice rektora č. 11/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 20/2009
  Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
   
 • Směrnice rektora č. 8/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 10/2009
  Pravidla využívání volných prostorových a technických kapacit UTB ve Zlíně ke komerčním účelům
   
 • Směrnice rektora č. 7/2009 - zrušena Směrnicí rektora č. 23/2009
  nahrazuje Směrnici rektora č. 7/2008
  Změna účinnosti vnitřní normy UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 6/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 6/2010
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 4/2008
  Složení poradních sborů UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 5/2009
  Poplatky za studium v akademickém roce 2009/2010
   
 • Směrnice rektora č. 4/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 3/2011
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 9/2008
  Studium zahraničních studentů ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce
   
 • Směrnice rektora č. 3/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 2/2011
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 3/2008
  Studium zahraničních studentů a studentů, kteří jsou státními občany České republiky, ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce
   
 • Směrnice rektora č. 2/2009 - nahrazena Směrnicí rektora č. 19/2009
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 14/2007
  Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
  • Příloha č. 1 - Strukturovaná forma ustanovení §71-75 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění
  • Příloha č. 2 - Seznam vědeckých, odborných anebo uměleckých prací se specifikací podílu uchazeče
  • Příloha č. 3 - Seznam ohlasů na práce uchazeče
  • Příloha č. 4 - Doklad dosvědčující pedagogickou praxi

   

rok 2008

 • Směrnice rektora č. 12/2008 - nahrazena Směrnicí rektora č. 16/2009 (vypršela její platnost)
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 1/2008
  Sociální stipendium
  • Příloha č. 1 - Žádost o přiznání sociálního stipendia v akademickém roce 200x/xx

   
 • Směrnice rektora č. 11/2008 - nahrazena Směrnicí rektora č. 17/2011
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 10/2006
  Statut Knihovní a ediční rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 10/2008 - nahrazena Směrnicí rektora č. 15/2009 (vypršela její platnost)
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 7/2007
  Ubytovací stipendium v akademickém roce 2008/2009
   
 • Směrnice rektora č. 9/2008 - nahrazena Směrnicí rektora č. 4/2009

  Studium zahraničních studentů ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce
   
 • Směrnice rektora č. 8/2008 - nahrazena Směrnicí rektora č. 3/2010
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 12/2006
  Studium a stáže v zahraničí

   
 • Směrnice rektora č. 7/2008 -zrušena Směrnicí rektora č. 23/2009
  účinnost pozastavena Směrnicí rektora č. 7/2009
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 18/2007
  Rozvojový fond vědy a výzkumu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • Příloha č. 1 - Návrh na přiznání mimořádné podpory z Rozvojového fondu pro vědu a výzkum UTB pro výzkumný tým

   
 • Směrnice rektora č. 6/2008 - nahrazuje Směrnici rektora č. 3/2007
  Poplatky za studium v akademickém roce 2008/2009
   
 • Směrnice rektora č. 5/2008 - nahrazena Směrnicí rektora č. 22/2009
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 16/2006
  Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s činností UTB ve Zlíně a jejích zaměstnanců
  • Příloha č. 1  - Vzor Prohlášení o ochraně informací
  • Příloha č. 2  - Vzor Pověření osoby oprávněné ke styku s obchodním tajemstvím UTB
  • Příloha č. 3  - Vzor Nabídky předmětu průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 4  - Vzor Potvrzení o převzetí nabídky průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 5  - Vzor Smlouvy o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví a o odměně za jeho využití

   
 • Směrnice rektora č. 4/2008 - nahrazena Směrnicí rektora č. 6/2009
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 4/2007
  Složení poradních sborů UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 3/2008 - nahrazena Směrnicí rektora č. 3/2009
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 2/2007
  Podmínky studia zahraničních studentů a studentů, kteří jsou státními občany České republiky, ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce
   
 • Směrnice rektora č. 2/2008 - nahrazena Směrnicí rektora č. 10/2011
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 10/2005
  Státní závěrečné zkoušky na UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 1/2008 - nahrazena Směrnicí rektora č. 12/2008
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 6/2007
  Sociální stipendium

rok 2007

 • Směrnice rektora č. 18/2007 - nahrazena Směrnicí rektora č. 7/2008
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 11/2006
  Rozvojový fond vědy a výzkumu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • Příloha č. 1 - Návrh na přiznání mimořádné podpory z Rozvojového fondu pro vědu a výzkum UTB pro výzkumný tým
   
 • Směrnice rektora č. 16/2007 - nahrazena Směrnicí rektora č. 14/2009
  - ruší Směrnici rektora č. 15/2006
  Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
   
 • Směrnice rektora č. 14/2007 nahrazena Směrnicí rektora č. 2/2009
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 38/2004
  Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
  • Příloha č. 1 - Strukturovaná forma ustanovení §71-75 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění
  • Příloha č. 2 - Seznam vědeckých, odborných anebo uměleckých prací se specifikací podílu uchazeče
  • Příloha č. 3 - Seznam ohlasů na práce uchazeče
  • Příloha č. 4 - Doklad dosvědčující pedagogickou praxi

   
 • Směrnice rektora č. 11/2007 - nahrazena Směrnicí rektora č. 9/2014
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 20/2002
  Pracovní úrazy a nemoci z povolání

 • Směrnice rektora č. 8/2007 Platnost zrušena Směrnicí rektora č. 14/2012
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 34/2003
  Školení BOZP

 • Směrnice rektora č. 7/2007 - nahrazena Směrnicí rektora č. 10/2008
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 14/2006
  Ubytovací stipendium v akademickém roce 2006/2007
   
 • Směrnice rektora č. 6/2007 - nahrazena Směrnicí rektora č. 1/2008
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 8/2006
  Sociální stipendium
 • Směrnice rektora č. 4/2007 - nahrazena Směrnicí rektora č. 4/2008
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 18/2006
  Složení poradních sborů UTB ve Zlíně

 • Směrnice rektora č. 3/2007 - nahrazena Smernicí rektora č. 6/2008
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 6/2006
  Poplatky za studium v akademickém roce 2007/2008

 • Směrnice rektora č. 2/2007 - nahrazena Směrnicí rektora č. 3/2008
  (nahrazuje Směrnici rektora č. 13/2006)
  Podmínky studia cizinců

rok 2006

 • Směrnice rektora č. 18/2006 - nahrazena Směrnicí rektora č. 4/2007
  Složení poradních sborů UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 17/2006 - nahrazena Směrnicí rektora č. 14/2011
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 2/2006
  Interní licenční fond
   
 • Směrnice rektora č. 16/2006 - nahrazena Směrnicí rektora č. 5/2008
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 1/2006
  Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s činností UTB ve Zlíně a jejich zaměstnanců
  • Příloha č. 1 - Prohlášení o ochraně informací
  • Příloha č. 2 - Pověření osoby oprávněné ke styku s obchodním tajemstvím UTB
  • Příloha č. 3 - Nabídka předmětu průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 4 - Potvrzení o převzetí nabídky předmětu průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 5 - Smlouva o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví a odměně za jeho využití

   
 • Směrnice rektora č. 15/2006 - zrušena Směrnicí rektora č. 16/2007
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 4/2005
  Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
   
 • Směrnice rektora č. 14/2006 - (nahrazena Směrnicí rektora č. 7/2007)
  Ubytovací stipendium v akademickém roce 2006/2007
   
 • Směrnice rektora č. 13/2006 - nahrazena Směrnicí rektora č. 2/2007
  Podmínky studia cizinců
   
 • Směrnice rektora č. 12/2006 - nahrazena Směrnicí rektora č. 8/2008
  nahrazuje Směrnici rektora č. 40/2004
  Zahraniční mobility studentů
   
 • Směrnice rektora č. 11/2006 - nahrazena Směrnicí rektora č. 18/2007
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 3/2005
  Rozvojový fond vědy a výzkumu UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 10/2006 - nahrazena Směrnicí rektora 11/2008
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 25/2002
  Statut Knihovní a ediční rady UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 8/2006 - (nahrazena Směrnicí rektora č. 6/2007)
  Sociální stipendium
 • Směrnice rektora č. 7/2006 - nahrazena Směrnicí rektora č. 4/2012
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 43/2004
  Vědecké spisy
  • Příloha č. 1 - Formulář pro informace o ukončených projektech
  • Příloha č. 2- Prováděcí předpis (ve znění ze dne 16. 4. 2007)
   • Příloha 1 - Žádanka o oficiální vydání vědeckých spisů
   • Příloha 2 - Žádanka o publikování na internetových stránkách univerzity
   • Příloha 3a - Licenční smlouva - Disertační práce
   • Příloha 3b - Licenční smlouva - Habilitační práce
   • Příloha 3c - Licenční smlouva - Teze disertační práce, Teze habilitační práce, Teze přednášky ke jmenování profesorem, Vynikající disertační práce v angličtině
   • Příloha 4 - Vzory obálek
   • Příloha 5 - Vzor titulního listu a tiráže tezí disertační práce
   • Příloha 6 - Vzor titulního listu a tiráže tezí disertační práce v angličtině
   
 • Směrnice rektora č. 6/2006 - nahrazena Směrnicí rektora č. 3/2007
  Poplatky za studium v akademickém roce 2006/2007
   
 • Směrnice rektora č. 5/2006 - nahrazena Směrnicí rektora č. 12/2009
  (pro FaME a FMK je Směrnice rektora č. 5/2006 platná až do 31. 8. 2009)
  - nahrazuje Směrnici rektora č. 41/2004
  Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění
  • Příloha č. 1 - Prováděcí předpis ke Směrnici rektora č. 5/2006 o jednotné formální úpravě vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupňování
  • Příloha č. 1A_1 - Manuál a šablony pro Microsoft Word (aktualizováno dne 7. 11. 2006)
  • Příloha č. 1A_2 - Manuál a šablony pro OpenOffice.org Writer (aktualizováno dne 7. 11. 2006)
  • Příloha č. 1A_3 - Manuál a šablony pro TeX formátu LaTeX (aktualizováno dne 7. 11. 2006)
  • Příloha č. 1A_4 - Ukázková diplomová práce
  • Příloha č. 1A_5 - Manuál a šablony v anglickém jazyce pro Microsoft Word aktualizováno dne 11. 10. 2007)
  • Příloha č. 2 - Anglická terminologie

   
 • Směrnice rektora č. 3/2006 - nahrazuje Směrnici rektora č. 6/2005
  Poplatky za studium v akademickém roce 2005/2006
   
 • Směrnice rektora č. 2/2006
  Interní licenční fond - nahrazena Směrnicí rektora č. 17/2006
   
 • Směrnice rektora č. 1/2006
  Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s činností UTB ve Zlíně a jejích zaměstnanců - nahrazena Směrnicí rektora č. 16/2006
   

rok 2005

rok 2004

rok 2003

rok 2002

rok 2001